Última hora

Sentència sobre reclamació patrimonial d’indemnització per danys i perjudicis per l’actuació del Conseller Saura

Al 2008 alguns dels nostres afiliats van demanar responsabilitat patrimonial davant la deixadesa de l’administració, ja que mentre s’aprovava un decret de segona activitat, NO s’havia aplicat absolutament cap mesura transitòria a cap agent del cos que les pogués necessitar en aquells moments, ni a molts mossos discapacitats que estaven en actiu al cos i continuaven abandonats a casa seva per part d’aquest govern. Poc després, el dia 18 de setembre de 2008, va haver-hi un control a la Comissió de Justícia i Dret del Parlament de Catalunya sobre una moció de maig de 2007 que instava al Govern a aplicar aquestes mesures transitòries. No deixem de recordar quan el Sr. Jaume Bosch d’ICV-EUA i els seus socis de govern tripartit van dir i van votar, aprofitant la seva majoria a la Comissió, davant nostre ja que hi érem presents, que les dites mesures s’havien dut a terme.

Les reclamacions patrimonials d’indemnització per danys i perjudicis contra l’administració de la Generalitat de Catalunya, van ser ocasionades per l’actuació de l’Autoritat i responsable màxim del Departament d’Interior SR. JOAN SAURA i LAPORTA, el qual ostenta el càrrec de CONSELLER D’INTERIOR. Les esmentades reclamacions estan emparades en la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Llei 41/999 de 14 de gener, en la que es regula el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, a l’empara del seu article 145 i següents, i a la resta de la norma que sigui d’aplicació.

Signada pel Conseller Joan Saura, que era a qui es denunciava i sembla que volia ser “jutge i part”, el Departament d’Interior va emetre a un dels nostres afiliats una resolució amb la qual rebutja obrir expedient de responsabilitat patrimonial i, en el seu nucli central, deia que un particular no pot controlar el compliment d’una moció parlamentaria, és a dir, que no tenia legitimitat per a interposar recurs sobre el tema. També deia que no hi havia dany antijurídic en no existir norma jurídica relacionada amb la segona activitat de mossos d’esquadra, la qual cosa és sorprenent doncs existia regulació a la Llei 10/94. Per tant, el Conseller Joan Saura va inadmetre a tràmit la sol·licitud i denegava el dret a obrir un expedient de responsabilitat patrimonial per la seva actuació.

Ara el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona ha donat la raó al nostre afiliat, tot i que hem de dir que la sentència està recorreguda per la administració i no és ferma. L’administració al·lega falta de legitimació activa del nostre afiliat dient que “el acto o disposición no producía ningún beneficio o perjuicio actual o futuro para el recurrente”, però el tribunal ho rebutja donat que sí que hi ha interès directe ja que hi podria obtenir un benefici econòmic.

També el tribunal veu un interès legítim del nostre afiliat donat que, si bé és el Parlament qui controla les mocions, el fet és que “dictar normas transitorias hasta que se acuerde la regulación definitiva no tiene por qué corresponder al Parlament de Catalunya y tales normas transitorias pueden perfectamente dictarse por la administración en función de su potestad reglamentaria, y a estos efectos el Parlament lo que hace es instar en este sentido al Govern para que lo haga”. Així, la funció reglamentària del Govern es autònoma de la del Parlament, és el Govern qui tenia la responsabilitat d’aplicar mesures i reglamentar.

El nostre afiliat té dret llavors a que se li tramiti un expedient de responsabilitat patrimonial per part de l’administració, i “como miembro del cuerpo de MMEE tiene interés cualificado, personal y directo en ello”.

“En definitiva la cuestión planteada en este procedimiento es si una persona que sufre un daño por la falta de desarrollo reglamentario de un derecho que ostenta, tiene suficiente legitimación para reclamar daños por responsabilidad patrimonial y la respuesta es positiva , lo que lleva a la plena estimación de la demanda.”

“FALLO: ESTIMO el recurso presentado por D. XXX contra la resolución de fecha x-x-x por la cual el Departament d’lnterior Relacions Institucionals i Participació, inadmite a tramite la solicitud del recurrente de reclamación patrimonial y ANULO la resolución impugnada en todas sus partes.

DECLARO el derecho del actor a que se instruya el correspondiente expediente y se tramite la reclamación patrimonial por daños y perjuicios y que se dicte la correspondiente resolución al amparo de la normativa vigente.”

És una llàstima haver d’acabar en tribunals per la falta de voluntat política d’un Conseller i d’un Govern cap a persones discapacitades que volien treballar i que no havien d’haver estat ni un minut a casa seva sense fer-ho esperant mesures transitòries i un reglament. Un perjudici que, per descomptat, no tenien per què suportar i pel qual demanarem responsabilitats i que va ser provocat per l’actuació de l’Autoritat i responsable màxim del Departament d’Interior SR. JOAN SAURA i LAPORTA.

About AILMED (444 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: