Última hora

Funciona la Justícia?

Una de les notícies aparegudes en aquests dies als diaris es titula la JUSTÍCIA SOTA MÍNIMS, en relació als efectes a les retallades de l’actual govern i en relació a l’informe al respecte que ha elaborat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Com que és un tema que afecta al nostres drets, volem manifestar que, sense voler entrar en temes polítics ni si amb retallades de pressupostos la cosa anirà millor o anirà pitjor, l’únic que sabem és que fa molts anys això no rutlla i que al pas que va tot no creiem que funcioni, sobretot en la vessant que més ens afecta que es la de la jurisdicció contenciosa administrativa. Ens agradaria que aquesta afirmació fos errònia però l’experiència és un grau i la memòria és important.

En la compareixença d’aquesta associació davant de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya, el 31 de gener de 2008, ja vam dir el següent:

“També s’ha dit en alguna ocasió que recorrin als tribunals de justícia. Respecte a això vull que sàpiguen que, des que s’inicia la reclamació administrativa fins que finalitza tot el procediment, poden passar aproximadament ENTRE CINC I SIS ANYS”.

Els tribunals del contenciós administratiu també estan col·lapsats i les reformes que s’han fet i es volen fer en realitat comporten una retallada als drets dels ciutadans. Una de les últimes és el pagament en el cas de interposar un recurs de reposició o súplica, recurs de revisió o recurs de apel·lació, els imports poden ser de 25 € o 50 €. En la pròxima reforma que prepara el Ministeri de Justícia és restringeix el dret al recurs a òrgans superiors, modificant els imports mínims per a poder recórrer i limitant l’accés als ciutadans, també corre el rumor que es vol incloure sempre que el fallo desestimi la demanda interposant les costes.

S’ha de recordar que en un plet del procediment contenciós administratiu, les parts no estan en igualtat de condicions, ja que sempre impera que els actes de les administracions tenen presumpció de veracitat i, en moltes ocasions, aquests actes deixen molt que desitjar.

Respecte a tot plegat el millor és que veieu exemples concrets:

1.- Exemple sobre un mosso discapacitat:

a.-)Incapacitat permanent d’un funcionari del cos de baixa sense retribucions ni cotitzacions, desembre 2004.

b.-) Primera reclamació d’aplicació de la segona activitat, 4 de gener de 2005.

c.-) Silenci administratiu, recurs contra el silenci, 20 d’abril de 2005.

d.-) Resolució del Director General denegant la segona activitat, resolució 16 de maig de 2005.

e.-) Interposició demanda davant dels tribunals del contenciós, 26 de juliol 2005.

f.-) Primera sentència, 21 de setembre de 2006.

g.-) L’administració interposa recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sala contenciosa administrativa.

h.-) Es dicta la segona sentència que desestima el recurs de l’administració, 13 de febrer de 2009.

i.-) Escrit al Ex Conseller Saura per aplicar les sentències en període voluntari, 20 abril de 2009.

j.-) La resposta es la resolució de 10 de juliol de 2009, notificada el mes d’agost, en la que es fa constar que la sentències ja estan executades, en base al decret 246/2008, de 16 de desembre, regulació de la segona activitat.

k.-) S’interposa escrit per tal que la sentencia sigui EXECUTADA SEGONS EL FALLO, la data és 29 de setembre de 2009.

l.-) FINS AQUEST MOMENT ENCARA NO S’HA DICTAT L’AUTO D’EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES, des de gener de 2004 al març de 2011. Què s’ha de fer? Com és possible?

2.- Un altre exemple:

a.- ) Dos mossos amb una invalidesa permanent.

b.- ) Aquests dos mossos demanen la segona activitat.

c.-) Es dicten dues sentències en jutjats del contenciós diferents i estimen en part les demandes.

d.-) L’administració recorre en apel·lació les dues sentències.

e.- ) Els dos recursos els ha de resoldre la Secció 4ª de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

f.-) Es nomena el mateix ponent per les dues sentències, que és qui les redacta i el dia de la votació i fallo dóna a conèixer el seu parer als altres dos magistrats.

h.-) A finals del 2009 i abans de dictar la segona sentència, es curiós que s’incorpori un nou magistrat que amb anterioritat estava en el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.

g.- ) EL MATEIX PONENT DICTA SENTÈNCIES CONTRADICTÒRIES, A MÉS LA SEGONA NO ESTÀ SUFICIENTMENT MOTIVADA, I NO FA REFERENCIA A L’ANTERIOR SENTÈNCIA, NI MANIFESTA EN CAP MOMENT EL CANVI DE CRITERI. Com és possible?

La manca de confiança en el món judicial oscil·la en un 90 %, les excepcions són poques, ja podem fer nous edificis, ja podem posar molts funcionaris, ja podem posar molts jutges, ja podem fer les coses molt boniques, però el que és important és la qualitat i la motivació de les sentències.

No veiem correcte limitar l’accés amb pagaments per a poder accedir-hi, tal com és vol, al dret a una segona instància i limitant alhora les instàncies que unifiquen doctrina. Si no hi ha un accés a la unificació de doctrina, sobretot en temes de personal, ens podem trobar que per un cas igual o similar en una Comunitat Autònoma es pot dictar un sentència contradictòria amb una altra Comunitat sense cap problema i, per diferents raons com per l’import, no es pugui interposar recurs de cassació per unificació de doctrina, quan si que es pot en temes laborals en l’ordre de la jurisdicció social.

La justícia lenta no és justícia.

La justícia ràpida no és justícia.

La justícia sense motivar és una injustícia.

Anuncis
About AILMED (445 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: