Última hora

El control de les baixes i altes per malalties comunes i accidents no laborals en mans de les mútues privades d’accidents

La patronal pugnarà en els propers sis mesos, termini establert en la reforma laboral, perquè es modifiqui el règim jurídic de les mútues i s’incloguin les seves reivindicacions. Aquestes són fonamentalment que les mútues puguin gestionar les baixes i les altes dels treballadors en els mateixos termes que ho fa la Seguretat Social.

Segurament aquest any l’Executiu de Mariano Rajoy modificarà la llei de les mútues d’accidents de treball per facilitar que les mútues puguin fer un control i seguiment efectiu dels processos de baixa per contingència comuna des del primer dia de la baixa, facultar a les mútues a gestionar la prestació de contingència comuna per poder donar l’alta en els mateixos termes que les entitats gestores de la Seguretat Social i que les mútues puguin avançar les proves mèdiques prescrites als treballadors, respecte als terminis habituals dels serveis públics de salut, amb la finalitat de la més ràpida curació i reincorporació al lloc de treball.

Sembla que el dret a la intimitat i a no dir a un particular dades de caràcter sanitari se’n va a norris. La relació professional que tens amb el teu metge de l’ICS no servirà per a res, tot sigui dit que els criteris d’aquests metges per donar una baixa per malaltia no es basen en criteris econòmics, ja que faci el que faci té assegurat el seu lloc de treball i si no fa les coses be se’l pot sancionar.

Aquesta modificació legal que es pretén posa en dubte el sistema públic i el desacredita, el servirà en safata a les mútues. S’arraconarà als metges del Sistema Sanitari Públic que poden veure com els seus col·legues de les mútues podran contradir el seu criteri professional. És com dir que el sistema públic, és a dir el teu metge (que és funcionari), està prevaricant, ja que es pressuposa que no fa correctament la seva feina i falseja les baixes i altes per malaltia o per accident no laboral i, per tant, les mútues les han de controlar.

“Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Publicat en el BOE núm. 36, de 11 de febrer de 2012

Disposición adicional cuarta. Control de la incapacidad temporal y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, estudiará en un plazo de seis meses la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para una más eficaz gestión de la incapacidad temporal.”

Molts de nosaltres sabem que és passar per la mútua d’accidents laborals i que et diguin que el que et passa és cosa de l’edat, que sí que has tingut un accident però que ja abans estaves malament per l’artrosi, que un refredat o pulmonia no és malaltia professional, etc.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.”

És impossible integrar circumstàncies del nostre treball dintre d’aquest Reial Decret, per tal motiu difícilment les mútues acceptaran certes malalties que patim com conseqüència del nostre treball.

Algú es creu que una mútua actuarà amb criteris de salut? Els criteris seran econòmics. A més, la gestió econòmica de les Incapacitats Temporals (IT) per part de les mútues, especialment en el pagament de prestacions, farà que aquestes entitats manegin quantiosos fons públics amb un benefici important per al sector privat.

Alguns companys ens han fet consultes en relació a les baixes per accidents laborals, ens han dit que la mútua els pregunta quin horari fan i resulta que si diuen que en aquell moment tenen festa no els donen la baixa per l’accident. Al respecte us voldríem indicar que quan patiu un accident laboral la baixa es dona per les lesions que s’han patit i no en funció del horari que teniu, no caigueu en aquest parany.

Si això passa ara amb els accidents penseu què serà el dia que controlin les malalties comunes i els accidents no laborals.

Estarem atents i veurem com evoluciona el tema per poder informar de com queda finalment i com és aconsellable actuar.

About AILMED (558 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: