Última hora

Estat de dret? Si us plau, no em facin riure!

Pinotxo

No serà que la SÍNDROME d'EN PINOTXO, aplicat a la política, ens explica aquesta sensació generalitzada que tenim els ciutadans, que alguns dels polítics, amb el pas del temps es desmilloren físicament?      (…si, el poder desgasta).

Reflexions des de les trinxeres

És hora que diguem les coses pel seu nom:

Estic fart, alhora avergonyit,  que molts polítics parlin que estem en un Estat de dret. Si us plau, no em facin riure!

Us voldria parlar de la justícia administrativa, és a dir, aquella que té la competència per resoldre conflictes entre el ciutadà i l’administració, la qual resta sotmesa al Govern del moment.

Dintre de la jurisdicció administrativa, sobre qualsevol cosa que els funcionaris reclamin a l’administració sobre drets laborals, tenen la competència els jutjats del contenciós i les sales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

S’ha de dir que la jurisdicció administrativa i l’administració en les seves resolucions haurien d’estar dintre de l’Estat de dret, és a dir, estan sotmeses al dret a la llei i, també, a la Constitució, paràmetres que en moltes resolucions s’obliden totalment.

Amb la meva experiència estic convençut de que el nostre estat de Dret, en poques paraules, no funciona. En realitat es podria dir que no estem en un estat de Dret, doncs l’administració utilitza els seus mecanismes dilatoris i la de justícia no fan gaire cosa per evitar-ho. Això afavoreix a l’administració, que no sigui que el polític de torn “s’enfadi”.

Amb això el que vull dir és que l’administració utilitza el mal funcionament del contenciós en el seu profit, sempre en detriment del funcionari, del més dèbil, amb el pensament entre d’altres qüestions. que quan es dicti sentència el responsable ja no ocuparà el seu càrrec i no se li podran demanar responsabilitats.

Existeixen en l’estat de Dret uns principis generals i és  palès que tant nosaltres com els advocats de la Generalitat amb que hem topat, podem interpretar la Llei de manera diferent. Però una cosa és això i d’altra deixar de banda una ètica personal i professional que sembla que alguns han perdut. De veritat, moltes vegades em pregunto què està passant.

Tant l’administració com alguns lletrats que ens han tocat, no interpreten el dret aplicant els principis generals i l’ètica, sinó que, entre d’altres qüestions, s’inventen normes o intenten posar traves en els processos de forma molt barroera i incomprensible. Poden dir després sense immutar-se que estem en un estat de Dret? Tot s’hi val per guanyar? El funcionari és l’enemic a batre sigui com sigui? És una vergonya.

Com alguns ja sabeu, com a associació portem des de l’any 2007, i de forma particular des de el 2004, lluitant per la segona activitat i pels companys d’aquest cos que per desgràcia al llarg de la seva vida s’han trobat amb una discapacitat.

Des del principi, i al llarg d’aquesta lluita en les notificacions que rebem de l’administració, sobretot de la Direcció General de la Policia i d’alguns lletrats, en el seu contingut moltes vegades diuen les mateixes bajanades de manera repetitiva i insistent, com un dogma de fe. A uns tribunals cola i a d’altres no. Però això sí, ens repeteixen: estem en un estat de Dret.

Intentaré posar alguns exemples sense allargar-me molt, perquè se’n podria fer un llibre.

Tots sabeu que nosaltres tenim d’aplicació el règim general de la seguretat social que està regulat per Llei i que és competència de l’Estat, doncs bé, tant la Direcció General com alguns dels seus lletrats s’inventen noves situacions i aplicacions inexistents. Per exemple diuen:

1.- Que la incapacitat permanent total imposa la jubilació forçosa, igual que als funcionaris de l’estat o com en la legislació laboral.

Aquesta afirmació és del tot falsa. Que diguin en quin article de la Llei General de la Seguretat Social consta això. Jubilació només ni ha una.

 Els funcionaris de l’estat són classes passives, no règim general. Més falsedats. El que a ells se’ls aplica no és d’aplicació als funcionaris en règim general de la seguretat social.

 Tercera falsedat: la legislació laboral no és d’aplicació, ni de forma analògica, ja que la llei exclou clarament als funcionaris.   

2.- Que hi ha incompatibilitat entre la segona activitat i la situació d’incapacitat permanent total, fins i tot dient que això és segons la normativa de la seguretat social.

Més falsedats. Que diguin en quina norma s’estableix això. No poden, no s’estableix a cap norma. A més, com és possible que sigui incompatible pels mossos i no pels bombers? Existeix un altre estat de Dret paral·lel pels bombers? Em poden dir en quin article de la Llei General de la Seguretat social diu aquesta “xorrada”?

3.- Que hi ha aplicació de la normativa del cos nacional de policia en relació a la segona activitat.

Continuem amb la confusió o intentant confondre. El CNP té MUFACE, classes passives de l’estat, com a règim de protecció social, nosaltres no. Insisteixo, som règim general de la Seguretat Social.

4.- Confusió entre la classes passives de l’estat i el règim general de la Seguretat Social.

És greu aquesta tal confusió, que se li pot permetre a una persona que no sàpiga dret, però a un professional és inaudit.

5.- Que és d’aplicació la normativa laboral.

Tal com ja hem dit, tot el que faci referència a l’estatut dels treballadors no és d’aplicació als funcionaris que tenim la nostra pròpia Llei.

6.- Que l’actor no buscava un lloc de treball, ja que després d’obtenir la plaça de tècnic de suport va demanar  una excedència per tenir cura d’un fill i això demostra la falta d’interès de l’actor en treballar.

Atacs directes per part d’algun lletrat en una vista oral, com si no tingués dret a l’excedència, durant la que no rep cap retribució. Els atacs frontals contra el company en un judici, sobrepassa la indecència i és un atac a l’honor i a la dignitat. Ens preguntem com pot ser que la jutgessa no li crides l’atenció. Tenim el vídeo i el guardem.

7.- Que la incapacitat permanent total implica que no pot desenvolupar la seva tasca habitual.

La mentirà està instaurada i es repeteix com un dogma perquè al final algú cregui que és veritat. La Llei permet interpretacions però no els invents, encara no sabem a quin article es diu això. 

8.- Que no hi ha  discriminació per raó de discapacitat.

Es limiten a intentar justificar que no hi ha, quan una sentència ja va reconèixer discriminació en relació al cos de bombers. 

9.- Que no es demostren danys morals.

És  impensable que et demanin que demostris aquests danys, és com demanar el que s’anomena prova diabòlica, exigint una prova impossible.

10.- Que en aquest marc, les normes de caràcter internacional o estatal que recullen els drets i el principi de no discriminació de les persones amb discapacitat inspiren i faciliten la interpretació de la reglamentació que es vol endegar, però no poden servir per reglamentar la figura de la segona activitat en el cos de mossos d’esquadra més enllà dels marges que marca la mateixa Llei 10/1994, esmentada.

Increïble. Resulta que si una llei interna vulnera un tractat internacional, que forma part del nostre dret intern (subscripció prèvia del país que l’accepta), o no està adaptada no passa res, només “inspira”, no obliga a la seva modificació. Aquest aspecte és de primer de carrera.

Podríem posar molts més exemples, però crec que ja es deixa una idea clara del que tenim. Ara per entrar en una segona part també vull dir que aquests fraus i extralimitacions no existirien si estiguéssim en un veritable Estat de Dret i no aquesta pantomima d’Estat. Un Estat en que en són avaladors d’aquestes situacions la jurisdicció contenciosa administrativa en no controlar certs abusos, i injustícies per part de les administracions.

Últimament per part d’algun jutjat i tribunal s’han dictat algunes sentencies que clamen al cel, contradient fins i tot alguna sentència del Tribunal Suprem.

Per exemple, han aplicat a uns policies locals i a un mosso tota la normativa de les classes passives de l’estat, fins i tot després d’aportar documents del propi INSS dient que aquest funcionari encara que tingui una incapacitat permanent no té els requisits per poder-se jubilar, el jutjat manifesta:

1.- “,y por consiguiente, con una posible revisión ya verificada, sin perjuicio de que el que el actor no pueda acceder a la jubilación tendría lugar en circunstancias normales, pero en situación de  IPT resultan de aplicación los preceptos del EBEP* que antes se han mencionado, y normativa concordante con el mismo y circunstancias del recurrente.”

L’article 14 Drets individuals de l’EBEP(Estatuto básico del empleado público) llei 7/2007 diu:

n) A la jubilació segons els termes i les condicions establerts a les normes aplicables.

o) A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els sigui aplicable.

Ens diu el tribunal, en poques paraules, que tenim una nova forma de jubilació, la qual no constata regulada en el règim, que és d’aplicació als policies locals i a mossos i, com tots ja sabem, a pesar d’alguns, és el general de la seguretat social que no té regulada cap forma extraordinària de jubilació. Per tal motiu, la conseqüència és que la sentencia és inexecutable.

2.- “Acontece en este caso que el Ayuntamiento …………….. no tiene ningún reglamento que regule la 2ª actividad, existiendo solamente actuaciones al respecto de su elaboración, pero que se hallan pospuestas en base a la existencia de un Anteproyecto de ley del Sistema de Policía de Catalunya con una regulación diferente a la del borrador de Reglamento con el que se trabajaba,”

Inaudit. Si tenim una Llei vigent que regula la segona activitat, com pot ser que un tribunal s’empari en un avantprojecte de llei  justificant el fet que no hi ha reglament de 2ª activitat? Moltes vegades em pregunto si hem estudiat la mateixa carrera de dret.

Que jo sàpiga la Llei està per sobre d’un reglament o decret i no pot dependre la seva aplicació d’una voluntat després de més de 15 anys de llei en vigor.

La Llei s’ha d’aplicar amb reglament o sense, i aplicant la analogia amb altres cossos a Catalunya, amb el règim general de la seguretat social, que sí que integren laboralment discapacitats en situacions anàlogues.

També ens preguntem, molt preocupats,  com pot ser que personal que  ha treballat per  la Generalitat, Ajuntaments i a altres òrgans especialitzats i en certs nivells, puguin estar exercint de jutges en alguns jutjats del contenciós administratiu. “ESTAT DE DRET”? Com pot ser que siguin destinats per part del Consell General del Poder Judicial a jutjats del contenciós administratiu?… Sense comentaris.

Molt lluny de defallir davant de tot plegat recorrerem a les màximes instàncies. Si és el cas acudirem al Tribunal de la unió Europea i al de drets Humans i no descartem la possibles interposicions de les corresponent querelles penals contra qui faci falta. Això, ja passa de mida. 

Per últim us voldria explicar la ultima “GALLARDONADA” (ministre “d’injustícia”), amb la finalitat clara que no podem reclamar els nostres drets. I és que:

 • No tenia prou d’imposar les taxes.
 • No entenia prou d’imposar les costes en procediments contenciosos al funcionaris.
 • No entenia prou en suprimir que el funcionari es pogués representar a si mateix.

Davant d’això ens quedava la via penal, però és que sabeu el que vol fer?: Reforçar la instrucció i posar-la en mans dels Fiscals. 

Això és “estat de dret”, “el se lo guisa, el se lo come”.  Els fiscals actuant per delegació i fent el que li diguin, i amb la instrucció que farà, li prepararà al seu company que farà l’acusació o demanarà l’arxiu o arxivarà directament. Les nostres experiències amb alguns fiscals no han estat del tot satisfactòries, moltes vegades em pregunto què fan. Segur que recordeu filtracions als mitjans respecte de “fiscals de confiança”…

Ja veieu com està el panorama, tot això ens indigna i ens enforteix molt més, mai ens donarem per vençuts. Volem tenir un veritable “estat de dret”, “just” i “equitatiu”. Podeu comptar amb nosaltres. Ni un pas enrere.

About AILMED (540 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

3 Comments on Estat de dret? Si us plau, no em facin riure!

 1. http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com/2013/09/apoyo-social-para-la-justicia.html?spref=fb

  Por ello es tan difícil que los políticos -el legislador- que viven a tanta distancia de la realidad de las personas, y aun más lejos de las víctimas de los siniestros de tráfico (que no accidentes, de accidental: sin causa conocida y de forma irremediable), sepan estar a la altura, y nos toca a las víctimas remover sus conciencias para despertarles de su letargo, cuando no separarlos de su indolencia e indiferencia. A MÍ, en 2009, EL ENTONCES ALCALDE DE FIGUERES, GIRONA, Y AHORA flamante CONSELLER DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA Santi Vila, ME DESPIDIÓ AL QUEDAR DISCAPACITADO TRAS SER ARROLLADO POR UN CONDUCTOR BORRACHO, (juzgado y condenado por delito contra seguridad del tráfico y delito de lesiones por imprudencia grave) por lo que a mi entender la acción del alcalde le asimila por el resultado que me ha producido, al delincuente que me ha destrozado la vida, Y AHORA VA EL HONORABLE CONSELLER Y SE JACTA CON SUS COLEGAS POLÍTICOS DE “SABER ESTAR A LA ALTURA DE LA DEMOCRACIA” (el poder reside en el pueblo) y en su nombre PEDIR LOS DERECHOS PARA LOS CATALANES, CUANDO NO SABE RESPETAR EL DERECHO A MANTENER EL EMPLEO DE UNA PERSONA QUE ADQUIERE UNA DISCAPACIDAD ESTANDO YA EMPLEADA (art. 27.1-k de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidades del 2008, art. 43 de la Llei 16/91). FIN DE LA CITA (para el caso se comportan todos igual).

  M'agrada

 2. Gràcies per parlar del meu cas, com el d’altres Policies Locals.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: