Última hora

Submissió als interessos de les mútues per privatitzar i controlar la Seguretat Social

Al març de 2012 ja vam advertir sobre que el control de les baixes i altes per malalties comunes i accidents no laborals acabaria en mans de les mútues privades d’accidents en els mateixos termes que ho fa la Seguretat Social. Una disposició addicional en la reforma laboral establia “la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para una más eficaz gestión de la incapacidad temporal.” La patronal va pressionar llavors perquè es modifiqués el règim jurídic de les mútues i s’incloguessin les seves reivindicacions.

Què ha passat finalment?

Doncs bé, fa poc el Govern ha aprovat l’avantprojecte de la Llei de Mútues de la Seguretat Social pel qual es modifica la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, a proposta de la titular d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez. L’objectiu que es va donar per aquesta llei, segons el govern espanyol, és modernitzar el seu funcionament i gestió, garantir la transparència i eficàcia i reduir al màxim l’absentisme laboral injustificat.

Amb dita llei es dóna compliment al mandat legal d’establir un nou marc normatiu d’aplicació a les Mútues (Llei 27/2011 sobre Actualització, Adequació i Modernització del sistema de Seguretat Social). Segons el govern, aquest text legal unifica la regulació que o bé era dispersa o inexistent en relació amb el funcionament i gestió de les mútues, la qual cosa generava un alt grau d’inseguretat jurídica.

Segons es recull en el text, les entitats col·laboradores es denominaran Mútues de la Seguretat Social, perquè el seu àmbit de gestió anirà més enllà de les prestacions derivades de les contingències professionals.

Quins canvis es volen fer?

Si ens fixem en el segon bloc de l’avantprojecte, veiem que es modifica la gestió de la Prestació Econòmica d’Incapacitat Temporal derivada de Contingències Comunes perquè les mútues tinguin capacitat d’intervenció i realitzin el seguiment de la prestació des del primer dia de la baixa. En aquest sentit s’adopten diverses mesures:

– La mútua podrà formular, com passa ara, una proposta d’alta mèdica motivada. Aquesta proposta serà enviada al facultatiu del Servei Públic de Salut que va emetre el part de baixa, a través dels serveis d’Inspecció del Servei Públic de Salut corresponent.

– La novetat és que la inspecció sanitària disposarà d’un termini de 5 dies des de la recepció de la proposta d’alta per comunicar a la mútua l’estimació de la mateixa o per denegar-la.

– Si en l’esmentat termini no es notifica a la mútua el part de confirmació de la baixa, es considerarà estimada la proposta i emès el part mèdic d’alta.

– Així, la mútua adoptarà acord d’extinció del dret i ho notificarà al treballador i a l’empresa.

Què es pretén realment amb aquesta llei?

– Sotmetre’s als interessos de les empreses i de les mútues perquè fiscalitzin la feina de la sanitat pública.

– Es pretén posar en dubte el sistema públic i desacreditar-lo, el servirà en safata a les mútues. S’arraconarà als metges del Sistema Sanitari Públic que poden veure com els seus col·legues de les mútues podran contradir el seu criteri professional. És com dir que el sistema públic, és a dir el teu metge (que és funcionari), està prevaricant, ja que es pressuposa que no fa correctament la seva feina i falseja les baixes i altes per malaltia o per accident no laboral i, per tant, les mútues les han de controlar.

-Donar més poder a les empreses sobre els treballadors a través de les seves mútues, perquè les mútues són associacions empresarials de caràcter privat, encara que sense ànim de lucre i sotmeses a control del Govern, però indubtablement tenen interessos econòmics de part.

– Habilitar un nou procediment pel qual en els processos d’incapacitat temporal per malaltia comuna, la mútua si escau pot sol·licitar l’alta mèdica del treballador a les Unitats de la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut, que traslladaran aquesta sol·licitud al metge de família, de manera que si no es respon motivadament en 5 dies a tal petició es produeix l’alta ‘de facto'”.

– Suposa atribuir a les mútues unes competències que són pròpies del sistema públic de salut, a més sense derivar-se responsabilitats d’aquest fet ja que l’alta la segueix emetent l’administració sanitària per silenci administratiu i la persona treballadora ha d’incorporar-se al lloc de treball immediatament, sent motiu de causa d’acomiadament l’incompliment d’aquesta obligació.

– En considerar el silenci administratiu com a positiu en les propostes d’alta, provocar que els treballadors s’incorporin malalts als seus llocs de treball, fins i tot amb malalties cròniques o  malalties infecto-contagioses encara que s’atengui directament a ciutadans, com és el nostre cas.

– Les mútues podran donar altes en malalties comunes, per sobre del metge de la sanitat pública, podran citar al malalt a revisió i si no compareix podrà donar l’alta, també.

– Donar a les mútues accés a les dades privades de salut especialment protegides amb les conseqüències que això comportarà. Tindran tota la informació per denegar incapacitats. Sembla que el dret a la intimitat i a no dir a un particular dades de caràcter sanitari se’n va a norris.

– Obrir totes les portes als interessos privats i econòmics que les mútues tenen, que són incompatibles amb la protecció i defensa dels drets dels ciutadans, interessos als quals no està sotmès el metge de la sanitat pública.

El govern de l’estat sembla que té una missió: desacreditar el que és públic i als funcionaris en benefici de les empreses privades. A això se li diu PRIVATITZAR, amb l’excusa de beneficiar al ciutadà. Tanmateix és evident que no beneficia al ciutadà, no és cert que la gestió privada sigui més econòmica. Està claríssim, no fan falta gaires explicacions, quins valors es defensen a la gestió pública i quins a la gestió privada.

Si les nostres cotitzacions són obligatòries és el ciutadà qui hauria de poder decidir si vol gestió pública o privada i no obligar-lo a sufragar amb cotitzacions mútues privades d’accidents laborals en perjudici seu. Això seria un estat democràtic de debò.

Algú es creu que una mútua actuarà amb criteris de salut? Els criteris seran econòmics. La gestió econòmica de les Incapacitats Temporals (IT) per part de les mútues, especialment en el pagament de prestacions, farà que aquestes entitats manegin quantiosos fons públics amb un benefici important per al sector privat.

Anuncis
About AILMED (445 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: