Última hora

Derogació d’un paràgraf del Decret de segona activitat de Mossos d’Esquadra que establia restar del sou prestacions per discapacitat

S’ha derogat el tercer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 24 del Decret de segona activitat de Mossos d’Esquadra

El Parlament de Catalunya ens dóna la raó en relació a la modificació que pretenia introduir el Departament d’Interior en la nostra Llei 10/1994, d’11 de juliol, del cos de mossos d’esquadra, respecte a la regulació de la situació de segona activitat, a través de la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives.

Com ja sabeu, el Departament d’Interior pretenia donar estatus de llei a unes places per discapacitats amb l’argument d’estalviar diners, és a dir, crear una subescala a part dintre del cos de mossos només per a cert tipus de discapacitat (els que tenen una incapacitat permanent total) per a poder abaixar el sou a aquests funcionaris. En altres paraules, es pretenia consolidar a la llei la vulneració de drets fonamentals com la igualtat i no discriminació continguda en el decret de segona activitat i establir a la llei un sistema a part restrictiu de drets envers a persones amb discapacitat.

Finalment aquesta prestesa modificació de la llei no ha prosperat. Des d’aquí volem agrair a tots els partits la presentació de les esmenes de supressió a la modificació de la llei de mossos. També agraïm el suport del CERMI, com a organisme oficial de seguiment a Espanya de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va emetre un informe on veia discriminació per motiu de discapacitat per part del Departament d’Interior.

Tanmateix, us informem que alhora això va comportar que es modifiqués per la disposició derogatòria de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, el següent:

”e) El tercer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 24 del Decret 246/2008, del 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra.”

El paràgraf derogat és el següent:

“La suma de les retribucions percebudes per la persona funcionària declarada en situació d’incapacitat permanent total corresponents a la pensió d’invalidesa reconeguda més les retribucions del lloc de suport ocupat equivaldrà al 100% de les retribucions fixes que percebia abans de la declaració en incapacitat permanent. Amb aquesta finalitat, si les retribucions totals del nou lloc més la pensió són inferiors a les que percebia abans de l’esmentada declaració, tindrà dret a un complement personal transitori i absorbible fins a assolir-ne la diferència. No obstant això, si les retribucions del nou lloc més la pensió són superiors, es procedirà a ajustar la durada de la jornada laboral, per tal que les retribucions resultants en conjunt coincideixin amb el 100 % del que es percebia.”

La entrada en vigor d’aquesta derogació va ser el dia 14 de març de 2015, al dia següent de la seva publicació al DOGC, això vol dir que des d’aquest dia no es poden restar les prestacions per tenir una discapacitat de les retribucions, que era el que deia el paràgraf en qüestió del decret, i, per tant, que els funcionaris amb discapacitat afectats han de treballar la totalitat de la jornada, és a dir, les 1680 hores anuals.

En conseqüència, els companys que estan en horari reduït i reben només una part de les seves retribucions tenen el dret des del dia 14 a treballar totes les hores i rebre les retribucions corresponents respectant el principi d’igualtat i no discriminació entre tots els companys en segona activitat. En vista d’això, la pregunta que ens fem és: A QUÈ ESTÀ ESPERANT L’ADMINISTRACIÓ PER FER-HO EFECTIU?

A més, els companys pendents d’incorporació abandonats indefinidament a casa seva sense nòmina per motiu de tenir una discapacitat, a pesar D’ESTAR EN ACTIU EN EL COS DE MOSSOS, tenen el dret de treballar totes les hores i rebre les seves retribucions, també respectant el principi d’igualtat i no discriminació entre tots els companys en segona activitat. A QUÈ ESTAN ESPERANT? A QUÈ ESTÀ ESPERANT L’ADMINISTRACIÓ PER FER EFECTIU EL SEU DRET AL TREBALL? ON ESTÀ L’EXEMPLE A LA SOCIETAT?

ALLARGUEN LES INCORPORACIONS PER TAL DE NO ABONAR I ESTALVIAR-SE LES RETRIBUCIONS? La situació de discriminació de persones en aquest cos per raó de discapacitat és gravíssima, injustificable i insuportable. No sabem si s’acabarà algun dia, però mentrestant el mal que s’està fent a aquestes persones, que no han fet altre cosa per merèixer-ho que patir la desgràcia de tenir una discapacitat, mentre que alguns deixen fer i miren cap a un altre costat, és irreparable.

Anuncis
About AILMED (449 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: