Última hora

3 de desembre: Dia internacional de les persones amb discapacitat

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat enfront la vulneració de drets

Demà dia 3 de desembre és el dia internacional de les persones amb discapacitat i és un bon moment per fer un recordatori a tothom de la importància de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, la norma més important que tenim sobre els nostres drets.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat reconeix des de la igualtat, la no discriminació i l’autonomia els drets humans de les persones amb discapacitat. És a dir, fa una relectura d’aquests drets perquè siguin garantits a les persones amb discapacitat, per això, atén a les causes estructurals de la desigualtat i d’aquesta forma s’entén la importància radical que el text reconeix a la igualtat i a l’autonomia.

Per entendre l’enfocament de drets humans i discapacitat que instaura la Convenció, cal tenir en compte la definició de persona amb discapacitat que la mateixa conté. Per a la Convenció, la discapacitat és la suma de dues situacions: (a) la deficiència, que atén a la dimensió biològica, ja sigui física, mental, intel·lectual o sensorial, i (b) la barrera, que són tots els impediments (barreres legals, interpersonals, físiques i a la comunicació) que impedeixen la igualtat i no discriminació. En tot cas, des d’un punt de vista terminològic, la paraula a usar és el de persona amb discapacitat, però, per entendre el sentit de la Convenció i l’enfocament de drets humans, és necessari plantejar aquesta doble dimensió.

La Convenció està escrita en clau de realitat, des de la desprotecció i insuficiència dels mecanismes generals de protecció, i per això, el seu text s’orienta, com cap altre tractat internacional a canviar aquesta mateixa realitat. En aquest sentit, pot afirmar-se que les persones amb discapacitat, troben barreres tant al reconeixement dels seus drets com a l’exercici dels mateixos, enfront d’aquesta realitat que vulnera drets, pot afirmar-se que la Convenció està escrita des del binomi drets humans i discapacitat, i que la seva premissa fonamental és: mateixa condició de persona, mateixos drets, mateix entorn.

La Convenció forma part del nostre ordenament jurídic i és referent d’interpretació dels drets fonamentals

El text va ser aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides el 13 de desembre de 2006 a la seva Seu de Nova York, i va entrar en vigor el 3 de maig de 2008 després d’aconseguir 20 ratificacions. Espanya va signar la Convenció el 30 de març de 2007 i la va ratificar el 23 de novembre de 2007, i va ser publicada en el BOE de 21 d’abril de 2008, entrant en vigor a Espanya el 3 de maig de 2008. Quant a la seva aplicació nacional, hi ha dos mandats constitucionals essencials: que després de la seva publicació formen part del nostre ordenament jurídic i, en segon lloc, que és referent d’interpretació dels drets fonamentals:

Art. 96. 1 CE: “Els tractats internacionals celebrats vàlidament formaran part de l’ordenament intern una vegada hagin estat publicats oficialment a Espanya. Les seves disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d’acord amb les normes generals del Dret internacional.”

Art. 10.2 CE: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració universal de drets humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.”

Estem davant un tractat internacional que és directament invocable i aplicable en tots els nivells territorials, i que ha de fer front a una realitat endèmica de vulneració de drets

A més d’aquesta normativa constitucional, s’ha aprovat la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords Internacionals, que reforça aquesta obligatorietat. En aquest sentit, la norma estableix els següents criteris:

a) Eficàcia dels Tractats internacionals vàlidament celebrats a la data que determini el tractat, o en defecte d’això a partir de la data de la seva entrada en vigor (art. 28.2).

b) Són d’aplicació directa, i tant l’Estat, com les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla han d’adoptar les mesures per a la seva execució dins del seu àmbit competencial (art. 30).

c) Prevalença dels tractats en cas de conflicte, enfront de qualsevol norma de l’ordenament intern, excepte les de rang constitucional (art. 31).

d) En la interpretació dels tractats adoptats per organitzacions internacionals es tindrà en compte tota norma pertinent de l’organització (art. 35.2).

e) Les disposicions dictades en execució de tractats internacionals s’interpretaran de conformitat amb el tractat que desenvolupen (art. 35.4).

Per tant, estem davant un tractat internacional que és directament invocable i aplicable en tots els nivells territorials, i que ha de fer front a una realitat endèmica de vulneració de drets, que exigeix una evolució en la forma d’entendre i aplicar el principi d’igualtat i autonomia des de la dimensió de la discapacitat.

La nostra obligació com a associacions que defensem la integració laboral de persones amb discapacitat és usar-la, invocar-la, posar-la en pràctica, en la tasca de pressió i incidència polítiques davant les autoritats i governs i fer que es compleixi.

*Font: Derechos humanos y discapacidad: Informe España 2014 (CERMI)

Anuncis
About AILMED (445 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: