Última hora

Negativa de l’Ajuntament de Cerdanyola a desenvolupar un reglament de segona activitat

El sindicat USOC, amb el suport de les associacions AIL-MED i AIL-POLD, demana “auxili” al Síndic de Greuges de Catalunya

logozonaNOTA DE PREMSA

El sindicat USOC, amb el suport de les associacions AIL-MED i AIL-POLD, demana “auxili” al Síndic de Greuges de Catalunya davant la negativa de l’Ajuntament de Cerdanyola a desenvolupar un reglament de segona activitat

• AIL-MED i AIL-POLD són dues associacions pioneres que tenen com a objectiu posar en valor els anhels del funcionariat policial que pateix alguna classe de discapacitat, en defensa dels seus drets, destacant les capacitats per davant de les limitacions.

• Denuncien la inactivitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que desprès de més de vint-i-quatre anys, encara no ha aprovat un reglament per regular la situació de segona activitat a la Policia Local, d’acord amb allò ordenat pel Parlament de Catalunya amb les previsions establertes als arts. 43 i 44 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya.

Representants del sindicat USOC i de les associacions AIL-MED i AIL-POLD, han presentat al Síndic de Greuges de Catalunya una queixa davant la negativa de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a desenvolupar un reglament de segona activitat.

Algunes de les tasques que desenvolupa la Policia Local són eminentment operatives i de vegades arriscades i penoses. Per aquest motiu, la Llei de Policies aprovada l’any 1991 pel Parlament de Catalunya, regula un procediment anomenat “segona activitat”, que s’ha de desenvolupar per l’Ajuntament mitjançant un reglament. L’objectiu del procediment és fer compatible la salut del personal i els interessos generals de l’Ajuntament, possibilitant l’adaptació del lloc de treball quan tinguin disminuïda la seva capacitat psicofísica, segons dictamen mèdic d’un Tribunal especialitzat (en els casos de malaltia o accident) o per raó de l’edat, fins arribar a la jubilació.

Al març del 2015 el sindicat i les associacions van elaborar una proposta de reglament que disposa del vist-i-plau del CERMI, Comitè Espanyol de Persones amb Discapacitat. El document es va presentar a l’Ajuntament que es va comprometre a regularitzar la situació.

Lamentablement, al dia de la data, la resposta del Govern municipal de CompromísxCerdanyola és el silenci i la inactivitat que comporten la no promoció, protecció i respecte de les obligacions legals en favor de la igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat.


El sindicato USOC, con el apoyo de las asociaciones AIL-MED y AIL-POLD, pide “auxilio” al Síndic de Greuges de Cataluña ante la negativa del Ayuntamiento de Cerdanyola a desarrollar un reglamento de segunda actividad.

• AIL-MED y AIL-POLD son dos asociaciones pioneras que tienen como objetivo poner en valor los anhelos del funcionariado policial que sufre alguna clase de discapacitado, en defensa de sus derechos, destacando las capacidades por delante de las limitaciones.

• Denuncian la inactividad del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, que después de más de veinticuatro años, todavía no ha aprobado un reglamento para regular la situación de segunda actividad en la Policía Local, de acuerdo con aquello ordenado por el Parlamento de Cataluña en las previsiones establecidas en los arts. 43 y 44 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policías Locales de Cataluña

Representantes del sindicato USOC y de las asociaciones AIL-MED y AIL-POLD, han presentado al Síndic de Greuges de Cataluña una queja ante la negativa del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés a desarrollar un reglamento de segunda actividad.

Algunas de las tareas que desarrolla la Policía Local son eminentemente operativas y a veces arriesgadas y penosas. Por este motivo, la Ley de Policías aprobada en 1991 por el Parlamento de Cataluña, regula un procedimiento llamado “segunda actividad”, que se tiene que desarrollar por el Ayuntamiento mediante un reglamento. El objetivo del procedimiento es hacer compatible la salud del personal y los intereses generales del Ayuntamiento, posibilitando la adaptación del puesto de trabajo cuando tengan disminuida su capacidad psicofísica, según dictamen médico de un Tribunal especializado (en los casos de enfermedad o accidente) o por razón de la edad, hasta llegar a la jubilación.

En marzo del 2015 el sindicato y las asociaciones elaboraron una propuesta de reglamento que dispone del visto bueno del CERMI, Comité Español de Personas con Discapacitado. El documento se presentó en el Ayuntamiento que se comprometió a regularizar la situación.

Lamentablemente, al día de la fecha, la respuesta del Gobierno municipal de CompromísxCerdanyola es el silencio y la inactividad que comportan la no promoción, protección y respecto de las obligaciones legales en favor de la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Nota de premsa cat-cas

About AILPOLD (90 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels policies locals que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: