Última hora

Es crea l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat en les Forces Armades

Es dona compliment a l'establert en el Pla integral de suport a la discapacitat en les Forces Armades

El Butlletí Oficial de l’Estat publica avui, 2 de febrer, l’ordre ministerial DEF/83/2016, de 25 de gener, amb la qual es crea i regula l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat en les Forces Armades, amb la finalitat de donar compliment a l’establert en el Pla integral de suport a la discapacitat en les Forces Armades aprovat al juliol de 2015.

En el citat Pla es preveu també l’elaboració de protocols d’integració de les persones amb discapacitat que seran desenvolupats per cadascun dels exèrcits. Aquests protocols reflectiran les característiques, necessitats i idiosincràsia dels mateixos i estaran orientats pels continguts mínims que fixi l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat de les Forces Armades, amb la finalitat d’aconseguir una base comuna i homogènia en la integració del personal amb discapacitat.

BOE-A-2016-955 (portada)

Què farà aquesta Oficina?

Aquesta Oficina serà el centre catalitzador i punt de referència en totes les actuacions i polítiques dirigides a la protecció de les persones amb discapacitat en el Ministeri de Defensa.

Prestarà assessorament a militars en actiu o en la reserva, personal que es trobi adscrit a unitats del Ministeri de Defensa en especials circumstàncies o personal que hagi cessat en la seva relació de serveis professionals amb les Forces Armades, ben passant a retir o causant baixa per resolució del compromís, quan ambdues situacions siguin conseqüència d’una insuficiència de condicions psicofísiques, sempre que tinguin reconeguda o acreditada pels organismes competents un grau de discapacitat igual o superior al 33%, independentment que la discapacitat s’hagi adquirit, o no, en acte de servei.

L’Oficina exercirà funcions d’informació als militars amb discapacitat; assessorament a les Unitats, Centres i Organismes del Ministeri de Defensa en matèria de discapacitat; proposta de mesures normatives que afavoreixin la integració; elaboració d’informes i estudis estadístics; determinació dels continguts mínims que han de contemplar els protocols d’integració que hauran d’establir-se en Unitats, Centres i Organismes i establiment de mesures de seguiment, entre altres.

La creació d’aquesta Oficina d’Atenció a la Discapacitat en les Forces Armades, se sustenta, tal com es reflecteix en el BOE, en la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, en el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social i en la Llei Orgànica de drets i deures dels membres de les Forces Armades.

I nosaltres? Què passa amb les persones amb discapacitat dels nostres cossos?

Com podem veure fins i tot a les Forces Armades s’aplica la Convenció Internacional dels drets de les persones amb discapacitat. Mentrestant la Generalitat de Catalunya obvia aquesta Convenció als cossos de bombers, mossos d’esquadra i policies locals. Una Convenció que estem demanant de forma reiterada que es compleixi, en concret en l’àmbit de l’aplicació de les segones activitats a les quals poden passar persones amb disminucions psicofísiques, és a dir, persones amb discapacitat entre les que no hem de fer distinció de grau, evitant qualsevol discriminació i respectant el principi d’igualtat.

Malgrat estar tractant sobre persones amb disminucions psicofísiques en cap regulació sobre segona activitat en aquests cossos s’esmenta, com es fa a l’ordre ministerial, cap normativa sobre els drets de les persones amb discapacitat.

És cert que hi ha normativa que s’hauria d’adaptar, tanmateix en el cas concret de mossos d’esquadra és flagrant que s’aprovés un decret de segona activitat que parla de persones amb discapacitat set mesos després de l’entrada en vigor de la Convenció i que ni tan sols s’esmentés, i de complir-la ja ni parlem, doncs és un decret que discrimina.

Felicitem al Ministeri de Defensa i a les Forces Armades per aquesta iniciativa. A Catalunya seguim esperant.

Anuncis
About AILMED (448 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: