Última hora

Preguntes al Govern de la Sra. Carmen de Rivera, diputada de Ciutadans

Preguntes al Govern sobre la regulació de la segona activitat per als mossos d’esquadra amb alguna discapacitat

Agraïm a la Sra. Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, l’interès per la nostra situació. El 4 de desembre de 2015 va realitzar unes Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona activitat per als mossos d’esquadra amb alguna discapacitat i la prejubilació dels mossos d’esquadra.

El 4 de març, per fi, es van publicar al BOPC les respostes. El Govern es limita a respondre que hi ha un compromís legislatiu i que  s’ha demanat ja dictamen de la Proposició de llei sobre segona activitat a la Comissió Jurídica Assessora. Res es respon sobre el compliment de la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat, i la Directiva 2000/78 sobre discriminació.

Es pensa complir algun dia aquesta normativa? Saben que s’ha de complir? Saben que forma part del nostre ordenament jurídic i és d’aplicació directa?

Perquè no s’aplica mentrestant? Cada dia que va passant, aquesta normativa es va incomplint. Dia darrera dia els mossos d’esquadra amb una discapacitat sobrevinguda són directament discriminats amb un decret de segona activitat que els exclou, però aquí no passa res, cap problema. No apliquem la Convenció, anem discriminant persones amb discapacitat i anem demanant dictàmens i que passi el temps.

Per aquests motius és molt urgent tramitar amb lectura única la Proposició de Llei de segona activitat, que van presentar tots els partits al juliol de 2015, i no perdre més temps, perquè el text d’aquesta proposició de llei respecta la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat i perquè es necessari que cessi la discriminació que es va mantenint en el temps sense prendre cap mesura per aturar-la.

Aquí teniu les preguntes i respostes:

> ¿Cuáles son las previsiones de una nueva regulación de la Segunda Actividad para los Mossos d’Esquadra afectos de discapacidades, que cumpla con la Convención de la ONU de personas con discapacidad, y la Directiva 2000/78 sobre discriminación?

RESPOSTA DEL GOVERN:

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00559/11, us informo del següent:

La normativa que ha de regular la situació de la segona activitat dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra declarats en incapacitat permanent és un compromís legislatiu que van adquirir tots els Grups Parlamentaris la passada legislatura quan varen presentar una Proposició de llei, que com a conseqüència del finiment de la legislatura va decaure, adquirint el compromís de tornar-la a tramitar durant la present legislatura.

La necessitat que s’afronti aquesta regulació es compartida pel Govern i, per aquest motiu, s’ha demanat ja dictamen de l’esmentada Proposició de llei a la Comissió Jurídica Assessora, que és l’òrgan consultiu i jurídic del Govern, per tal que analitzi el seu contingut i la seva plena adequació jurídica.

Barcelona, 23 de febrer de 2016

Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

> 1. ¿Cuáles son las previsiones de una nueva regulación de la Segunda Actividad para los Mossos d’Esquadra?

  1. ¿Cuáles son las previsiones de una nueva regulación de la prejubilación de los Mossos d’Esquadra?

RESPOSTA DEL GOVERN:

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00560/11, us informo del següent:

La normativa que ha de regular la situació de la segona activitat dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra declarats en incapacitat permanent és un compromís legislatiu que van adquirir tots els Grups Parlamentaris la passada legislatura quan varen presentar una Proposició de llei, que com a conseqüència del finiment de la legislatura va decaure, adquirint el compromís de tornar-la a tramitar durant la present legislatura.

La necessitat que s’afronti aquesta regulació es compartida pel Govern i, per aquest motiu, s’ha demanat ja dictamen de l’esmentada Proposició de llei a la Comissió Jurídica Assessora, que és l’òrgan consultiu i jurídic del Govern, per tal que analitzi el seu contingut i la seva plena adequació jurídica.

Pel que fa a la prejubilació, el mes de juny de 2015 el Departament d’Interior va demanar a la Secretaria d’Estat i Seguretat Social del Ministeri de Treball i Seguretat Social iniciar la tramitació del procediment general previst al Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, en ordre a l’establir coeficients reductors per a rebaixar l’edat de jubilació dels funcionaris membres del cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. En els mesos següents s’ha facilitat a la Secretaria d’Estat la informació necessària i tota la documentació que ha estat requerida per tramitar aquest procediment.

Barcelona, 22 de febrer de 2016

Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

BOPC preguntes Cs

Anuncis
About AILMED (448 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: