Última hora

Resolució 262/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers

Es refusa el punt 2, que tenia l’objectiu de que no es continuï vulnerant la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat

Al BOPC del 26 de maig de 2016, es va publicar la Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers, per tal de ser votada davant la Comissió d’Interior. El text va ser presentat per tots els grups parlamentaris menys un.

L’objectiu subjacent d’aquesta proposta de resolució era aplicar mesures transitòries per tal que no es continuï vulnerant la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapacitat, mentre es tramita la proposició de Llei de la segona activitat del cos bombers, del cos de Mossos d’Esquadra i dels cossos de les policies locals.

Les nostres associacions van assistir a la sessió de la Comissió d’Interior, del dia 20-7-16 al Parlament de Catalunya, en la que s’havia de votar dita proposta de resolució. Us oferim el vídeo d’aquesta sessió.

Tots els grups parlamentaris van exposar els seus pronunciaments i el seus posicionaments i, finalment, es va demanar votació separada dels dos punts inclosos a la proposta de resolució. Els dos punts eren aquests:

El punt 1:

“El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 1. Que mentre es tramita la Llei de la segona activitat del cos bombers, del cos de Mossos d’Esquadra i dels cossos de les policies locals, cap funcionari pugui ser discriminat per raó de la seva diversitat funcional, essent d’aplicació directa l’article 1 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les Persones amb Discapacitat.”

El punt 2:

“2. Aplicar mesures transitòries per tal que no es continuï vulnerant la citada Convenció Internacional, que és d’aplicació directa a totes les administracions de Catalunya. Aquestes mesures són les següents:

a) A tot funcionari amb una diversitat funcional emparat per l’article 1 de la dita Convenció, també li serà d’aplicació l’article 27 que és d’aplicació a les persones que pateixin una discapacitat durant l’ocupació, vetllant perquè es facin ajustaments professionals raonables, promocionant el respecte a la seva dignitat inherent.

b) Que un funcionari amb una incapacitat permanent, que mantingui les capacitats laborals, sigui reubicat en un lloc de treball adequat a la seva diversitat funcional, de forma provisional i immediata, sense que se li pugui retirar la seva credencial i sense que això suposi cap pèrdua econòmica per a la persona afectada, ni tampoc un greuge comparatiu en relació a la resta de companys del cos de que es tracti.

c) Promoure que les administracions corresponents dictaran les resolucions de canvi de lloc de treball a places de segona activitat provisionals fins l’aprovació, publicació i entrada en vigor de l’esmentada Llei.”

Quina va ser la votació de cada grup parlamentari?

El punt núm. 1, va quedar de la següent forma:

Grup Parlamentari de Junts pel Sí   ——————————————————–  10 SÍ

Grup Parlamentari de Ciutadans     ——————————————————–     4 SÍ

Grup Parlamentari Socialista            ——————————————————–     2 SÍ

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot  —————————————      1 SÍ

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot  —————————————      1 ABSENT

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya  ———————————     2 SÍ

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent —    1 SÍ

El punt núm. 1 és va votar per majoria de tots menys 1 diputat absent——    20 APROVAT

El punt núm. 2, que era el més important, va quedar de la següent forma:

Grup Parlamentari de Junts pel Sí   ——————————————————  10 NO

Grup Parlamentari de Ciutadans     ——————————————————     4 SÍ

Grup Parlamentari Socialista            ——————————————————     2 SÍ

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot  ————————————–      1 SÍ

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot  ————————————–      1 ABSENT

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya  ——————————–     2 SÍ

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent –    1 ABSTENCIÓ

El punt 2 va ser refusat per 10 vots en contra, 9 a favor i 1 abstenció. Si no s’hagués absentat un diputat o no hagués hagut una abstenció hi hauria hagut un empat i el punt 2 hagués quedat aprovat.

Com ha quedat finalment la Resolució?

El 26 de juliol es va publicar al BOPC la Resolució 262/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers:

Resolució 262

Quina anàlisi es pot fer?

És del tot contradictori parlar d’aplicar les mesures transitòries que constaven en el punt dos i dir, com vam sentir a la Comissió, que “per molt que l’aprovem el Govern no podrà aplicar-ho”, escudant-se amb aquest argument per abstenir-se.

Què vol dir que no podrà aplicar-ho? El Govern de Catalunya no pot garantir amb mesures transitòries que “mentre no hi hagi l’aprovació d’una llei no es pugui discriminar a cap agent a cap cos de seguretat”? No ho pot garantir o no hi ha voluntat de fer-ho?

A més, es va argumentar sobre el punt dos “que predetermina el contingut d’una futura proposició de llei”.

Les mesures transitòries no predeterminen res de res, el que fan és evitar mantenir situacions negatives en el temps mentre es preveu un canvi important, per tal que no es continuï vulnerant la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

És obligat recordar que aquesta Convenció està en vigor a Catalunya, que forma part del nostre ordenament jurídic, que és d’aplicació directa i que ha de prevaldre enfront de qualsevol norma de l’ordenament intern.

Com és possible que haguem d’anar pidolant que s’apliqui la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat que està en vigor a Catalunya, forma part del nostre ordenament jurídic, és d’aplicació directa i ha de prevaldre enfront de qualsevol norma de l’ordenament intern?

Era evident que hi havien hagut moltes “pressions”, pel que es va dir a la Comissió quan es va argumentar que “hi havia hagut una mica de merdé amb aquesta resolució […] diguem-ho clar”, i pel que ens va arribar després.

A la mitja part van ser descarades les “pressions” que exercien als diputats el Secretari General d’Interior i el Director General de la Policia per tal de que retiressin (segons ens van dir) la proposta de resolució dient que ja es presentaria un projecte de llei.

És lamentable que ara vinguin amb aquesta cançó després de la llarga lluita que estem portant des de l’any 2007.

Evidentment, amb la trajectòria que ha portat el departament d’Interior fins ara amb les persones amb discapacitat, no confiem gens i seguirem insistint que els grups presentin la proposició de llei.

Al respecte d’aquestes “pressions” sabíem, des del 2015, que els informes interns, com ara un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, serien utilitzats per desacreditar la futura proposició de llei de segona activitat. És molt evident que amb aquest dictamen el Govern vol influir al poder legislatiu i frenar la proposició de llei.

La nostra opinió sobre aquest dictamen s’ha fet arribar a tots els partits amb un extens informe i és coincident amb la manifestada pel Síndic de Greuges i pel CERMI. Recordem que amb el dictamen que s’està utilitzant de la Comissió Jurídica Assessora es defensa una posició política d’una manera totalment parcial.

Es tracta d’un dictamen lamentable. Que amb aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora es pugui concloure que el compliment de la legalitat internacional, tot respectant els drets d’igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat, ha de comportar perjudicis econòmics i organitzatius, és tan agosarat i irresponsable com dir que el compliment de la legalitat tot respectant la igualtat entre l’home i la dona a la feina també hauria de comportar perjudicis econòmics i organitzatius.

Si a ningú se li ocorreria dir tal cosa, perquè tothom se li tiraria a sobre, per què sí que es permet que es digui impunement respecte de les persones amb discapacitat?

Quines conclusions podem treure?

Així doncs, repassem. Dues coses van provocar que el punt 2 no hagués quedat aprovat: que es va absentar un diputat que hagués votat a favor i que va haver-hi una abstenció sobre la base de que el Govern no el podria aplicar o no tindria temps d’aplicar-ho.

I què és el que es diu que el Govern no podrà aplicar o no tindrà temps de fer del punt 2 de la proposta de resolució? Què és el que és tan problemàtic pel Govern? Repassem:

 • Aplicar l’article 27 de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat?
 • No retirar les credencials pel fet de tenir una discapacitat?
 • Que una persona amb discapacitat no tingui cap pèrdua econòmica ni greuge comparatiu pel fet de ser discapacitada?
 • Que una persona amb discapacitat pugui estar en segona activitat?

Tot això és tan difícil i complicat? O directament no hi ha cap voluntat de respectar la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat ni ara ni en la proposició de llei de segona activitat?

Com a conclusió, ens preguntem com és possible que haguem d’anar pidolant que s’apliqui la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, en vigor a Catalunya i que ha de prevaldre enfront de qualsevol norma de l’ordenament intern. Realment és surrealista.

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

1 Comment on Resolució 262/XI del Parlament de Catalunya, sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers

 1. Jordi PLFigueres acomiadat per discapacitat // 11 d'Agost de 2016 a les 17:07 // Respon

  En relació a les pressions què mencioneu i que efetivament fa anys que duren “Era evident que hi havien hagut moltes “pressions”, pel que es va dir a la Comissió quan es va argumentar que “hi havia hagut una mica de merdé amb aquesta resolució […] diguem-ho clar”, i pel que ens va arribar després.

  A la mitja part van ser descarades les “pressions” que exercien als diputats el Secretari General d’Interior i el Director General de la Policia per tal de que retiressin (segons ens van dir) la proposta de resolució dient que ja es presentaria un projecte de llei.

  És lamentable que ara vinguin amb aquesta cançó després de la llarga lluita que estem portant des de l’any 2007.

  Evidentment, amb la trajectòria que ha portat el departament d’Interior fins ara amb les persones amb discapacitat, no confiem gens i seguirem insistint que els grups presentin la proposició de llei.

  Al respecte d’aquestes “pressions” sabíem, des del 2015, que els informes interns, com ara un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, serien utilitzats per desacreditar la futura proposició de llei de segona activitat. És molt evident que amb aquest dictamen el Govern vol influir al poder legislatiu i frenar la proposició de llei.

  La nostra opinió sobre aquest dictamen s’ha fet arribar a tots els partits amb un extens informe i és coincident amb la manifestada pel Síndic de Greuges i pel CERMI. Recordem que amb el dictamen que s’està utilitzant de la Comissió Jurídica Assessora es defensa una posició política d’una manera totalment parcial.

  Es tracta d’un dictamen lamentable. Que amb aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora es pugui concloure que el compliment de la legalitat internacional, tot respectant els drets d’igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat, ha de comportar perjudicis econòmics i organitzatius, és tan agosarat i irresponsable com dir que el compliment de la legalitat tot respectant la igualtat entre l’home i la dona a la feina també hauria de comportar perjudicis econòmics i organitzatius.

  Si a ningú se li ocorreria dir tal cosa, perquè tothom se li tiraria a sobre, per què sí que es permet que es digui impunement respecte de les persones amb discapacitat?”…

  Llegiu com a l’article on es parla de les fotos del Cap de Mossos participan en una festa “convergent” a Cadaqués, es deixa entreveure la relació directe entre els objectius i els mitjans emprats per arreconar-nos, o és que algú ja no li queda clara la utilització que els polítics del govern fan de les seves atribucions per marginar-nos?:

  http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/sap-fepol-mossos-esquadra-foto-trapero-puigdemont-imparcialitat-cos-5319061

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: