Última hora

Vot particular de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya sobre la regulació del temps de treball i de la segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policies Locals

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya formula vot particular sobre la segona activitat al Dictamen 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures

En data 14 de novembre de 2016 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, i amb caràcter d’urgència, de l’Avantprojecte de llei de mesures […].

Atenent les competències atribuïdes, el dia 28 de novembre de 2016, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar el DICTAMEN 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures […].

Us destaquem el VOT PARTICULAR que formula la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,  de la qual forma part el Comité Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), DE LA REGULACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL I DE LA SEGONA ACTIVITAT EN EL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, BOMBERS DE LA GENERALITAT I POLICIES LOCALS:

dictamen-11-2016

VOT PARTICULAR que formula la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, integrant del Grup Tercer del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el Dictamen 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans  establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments  turístics.

DE LA REGULACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL I DE LA SEGONA ACTIVITAT EN EL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, BOMBERS DE LA GENERALITAT I POLICIES LOCALS

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social considera que s’haurien de tenir en compte les especificitats relatives al temps de treball del Cos de Mossos d’esquadra (règim jornada, horari, vacances, llicències i permisos) tenint en compte les necessitats dels membres del Cos que siguin persones amb  discapacitat o siguin familiars d’una persona amb discapacitat fins el segon  grau de consanguinitat, amb la finalitat de garantir-los més flexibilitat horària  i l’adaptació del lloc de treball.

Així mateix, atès que la Llei 10/1994 és anterior a l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2007), recomanem afegir una disposició transitòria que prevegi l’adaptació del lloc de treball dels membres dels cossos a qui els sigui d’aplicació l’esmentada Convenció.

Per aquest motiu proposem afegir a l’article 136 dos subapartats redactats de la manera següent:

9. Es modifica l’article 47 de la Llei 10/1994, que resta de la manera següent:

“Article 47

Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra han de complir estrictament la jornada i l’horari de treball que siguin determinats reglamentàriament. En situacions d’emergència es pot mobilitzar el personal fora de servei en les condicions que siguin establertes, a fi d’assegurar el compliment de la normativa vigent.

En el cas dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra amb discapacitat i  els que siguin familiars d’una persona amb discapacitat fins a segon grau de consaguinitat, tenint en compte les seves necessitats, es garantirà més flexibilitat horària i l’adaptació del lloc de treball.”

10. S’afegeix una disposició transitòria, la setena, a la Llei 10/1994, amb el següent text:

“Disposició transitòria setena

Fins l’aprovació, publicació i entrada en vigor de la Llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Mossos d’Esquadra s’aplicaran les següents mesures transitòries:

a) Vetllar perquè es facin els ajustaments professionals raonables a tot funcionari amb discapacitat emparat per l’article 1 de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

b) Reubicar a tot funcionari amb discapacitat (que mantingui les capacitats laborals) a un lloc de treball adequat a la seva discapacitat, de forma  provisional i immediata, sense retirar-li la credencial i sense que això suposi cap pèrdua econòmica per a la persona afectada, ni tampoc un greuge comparatiu en relació amb la resta de companys del cos.

c) Dictar les resolucions de canvi de lloc de treball a places de segona activitat provisionals”

Finalment, proposem que aquesta proposta també es traslladi a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, així com a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.

Barcelona, 28 de novembre de 2016

Oriol Illa i Garcia

Anuncis
About AILMED (448 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: