Última hora

El Departament d’Interior vol saltar-se el secret professional dels metges i la privacitat de dades mèdiques

El Departament d’Interior vol aprofitar la Llei d’acompanyament dels pressupostos per afegir “l’obligatorietat” perquè els agents hagin de superar exàmens psicològics i físics periòdics

A l’Avantprojecte de llei de mesures, el títol IV, anomenat “Mesures administratives en matèria de funció pública”, modifica, entre d’altres, la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

dictamen

Per una banda es modifica l’article 44:

136.2. Es modifica l’article 44 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

Article 44

“1. El departament competent en matèria de policia vetllarà per tal que els seus membres mantinguin les aptituds psicofísiques necessàries pel desenvolupament de les seves funcions. A tal efecte, els membres del cos de mossos d’esquadra hauran de sotmetre’s als exàmens que es determinin per tal de garantir la seva aptitud psicofísica. Amb aquesta finalitat, es podran celebrar contractes o convenis de col·laboració amb professionals mèdics o entitats sanitàries.

“2. Els membres del cos de mossos d’esquadra tindran dret a la vigilància de la salut d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals que s’estableixi.”

Tal com ja vam explicar en un anterior post, el Departament d’Interior vol aprofitar la Llei d’acompanyament dels pressupostos, que serveix de calaix de sastre per incorporar les iniciatives d’última hora, per afegir “l’obligatorietat” perquè els agents hagin de superar exàmens psicològics i físics periòdics. En el fons es tracta d’intentar tenir indirectament accés a certes dades mèdiques.

Tant el conseller d’Interior com el Director General de la Policia s’han manifestat a favor de que certes malalties siguin conegudes per l’administració arran dels fets, del tot desgraciats, que van passar a Sant Feliu de Llobregat el 14 d’abril de 2016, en que un mosso d’esquadra de baixa per malaltia, va utilitzar la seva arma reglamentària per matar a la seva dona i seguidament es va suïcidar, i sobre el protocol aplicat en relació amb aquests fets.

En el fons es tracta d’intentar tenir indirectament accés a certes dades mèdiques.

Reiterem en relació amb aquest tema que estem en contra que es comuniqui a l’administració el motiu de les baixes mèdiques, ja ens vam pronunciar a TV3 sobre el secret professional dels metges i el dret a la privacitat de les dades mèdiques i també vam expressar la nostra opinió en el post titulat “Necessitem una llei de segona activitat que creï confiança total al mosso d’esquadra i no normes repressores”.

Volem reiterar la nostra oposició per diversos aspectes:

 1. Perquè s’inclogui un tema tan important i seriós, amb un contingut tan delicat que té a veure amb dades de salut, a una llei d’acompanyament, és a dir, per la “porta del darrere”.
 2. Perquè és lamentable que es vulgui legislar a cop de successos i limitar el dret a la privacitat de les dades mèdiques, sense fer les coses d’una l’altra manera i intentar vulnerar la voluntarietat de la persona malalta.
 3. Perquè es faci sense ponència en la que puguin participar altres actors i, sobretot, evitant de passada que puguin participar els possibles afectats.
 4. Perquè el redactat és del tot infumable jurídicament.
 5. Perquè, fins i tot, es vol permetre per llei el control per part d’empreses privades.
 6. Perquè amb l’experiència acumulada des de l’any 2007, podem manifestar que la confiança dels membres del cos de mossos d’esquadra en la part administrativa i mèdica és del tot nul·la.
 7. Perquè actualment, tal com vam manifestat a TV3, podem estar a l’entorn dels 2000 mossos amb malalties amagades. Què faran amb ells?

Per altra banda es modifica l’article 48:

136.5. S’afegeix un nou article, el 48 ter, a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, amb el text següent:

Article 48 ter.

Els danys materials o lesions que pateixin els membres del Cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat i sempre que no concorri dol, negligència o imperícia greus, podran ser reconeguts en els supòsits i d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.”

En relació al nou article 48 ter, respecte als danys o lesions que puguin patir els membres del Cos de Mossos d’Esquadra, no estem d’acord amb el redactat. S’introdueixen en el mateix, ja per endavant, unes limitacions amb el “podran ser reconeguts”.

En primer lloc, el terme “podran” permet eximir a l’administració de tota obligatorietat. En segon lloc, no especifica la pròpia llei què s’entén per “reconeguts” deixant en mans del departament d’Interior que es desenvolupi de forma reglamentària i això ja sabem el que suposa: més martingales.

La interpretació d’aquest article està molt clara,  ja fa anys que s’està patint. Si el funcionari rep les lesions o danys per part de tercers solvents a nivell econòmic o hi ha una pòlissa de responsabilitat civil serà rescabalat, però en el cas d’insolvències i manca de capacitat econòmica és quan el departament s’hauria de fer càrrec de les corresponents indemnitzacions. Tanmateix, de la forma que està redactat l’article sembla evident que el que vol el departament és evitar fer-se càrrec.

L’únic que es necessita és una pòlissa de responsabilitat civil que es fes càrrec de les indemnitzacions en cas de que el condemnat fos insolvent.

Volem fer unes puntualitzacions:

 1. Seria indistint que hi hagés dol o imprudència per part de qui sigui, de tercers o del mosso, els danys i lesions s’han d’indemnitzar igual. Per cert, el redactat és penós, quan parla de que “no concorri dol” es refereix a que sigui per part de tercers que han causat el dany o lesió? O per part del mosso?
 2. Dol, negligència o imperícia greu són conceptes completament subjectius i a criteri de funcionaris que desconeixen completament la tasca de carrer d’un policia.
 3. Aquests aspectes que vol destacar l’article ja són suficientment coneguts per molts companys del cos de mossos i que ja s’han utilitzat per denegar medalles donant-li la culpa al mosso d’esquadra, el que entenem que és del tot arbitrari i que demostra el desconeixement profund de la tasca policial.
 4. L’únic que es necessita és una pòlissa de responsabilitat civil que es fes càrrec de les indemnitzacions en cas que el condemnat fos insolvent.

En conclusió, creiem que aquestes modificacions que es volen introduir en la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra són retallades de drets.

Amb la modificació de l’article 44, el Departament d’Interior vol saltar-se el secret professional dels metges i la privacitat de dades mèdiques.

Sobre la modificació de l’article 48, estem totalment en contra de la seva aprovació tal com està redactat, perquè l’únic que es necessita és una pòlissa de responsabilitat civil que es fes càrrec de les indemnitzacions en cas que el condemnat fos insolvent.

 

About AILMED (558 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

1 Comment on El Departament d’Interior vol saltar-se el secret professional dels metges i la privacitat de dades mèdiques

 1. Siiiii pero tenim que tenir clars quines tasques fara un mosso en segona actividat per malaltia

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: