Última hora

Bombers de l’Ajuntament de Sevilla ens expliquen a Barcelona que al seu cos expulsen discapacitats, malgrat poder fer altres funcions en segona activitat

Rebem a Barcelona a bombers de l'Ajuntament de Sevilla

Els representants de les associacions de bombers, mossos i policies locals amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya, hem tingut la grata visita d’uns bombers de l’Ajuntament de Sevilla.

La situació d’un d’aquests companys, Sr. Carlos Delgado Gómez, ens ha deixat astorats. És indignant que un funcionari que feia tants anys que treballava per la seguretat i les emergències es quedi sense feina i sigui expulsat de l’Ajuntament per tenir una discapacitat, el que considerem una discriminació per raó de discapacitat.

Feia més de 25 anys que treballava de bomber i alguns de policia local, va tenir un accident laboral pel qual va ser operat i tal desgràcia el va portar davant d’una incapacitat permanent total. Actualment ha estat expulsat de la feina a causa de la incapacitat, malgrat poder fer altres funcions en segona activitat.

bombers-sevilla-2

El company Carlos Delgado Gómez, expulsat dels Bombers de Sevilla per motiu d’una discapacitat

Igual que nosaltres, al seu cos tenen regulada la situació de segona activitat, però l’Ajuntament de Sevilla opta per expulsar els seus bombers si els recau una incapacitat permanent. En canvi aquells bombers que “acreditin disminució apreciable de les aptituds físiques o psíquiques i sensorials necessàries per a l’exercici de funcions operatives” sí que podran optar i seguir treballant en una segona activitat. Val a dir que la segona activitat engloba moltes funcions d’administració i suport al personal operatiu sense ser les funcions principals del bomber.

El company sent amb ràbia i indignació el repudi de l’Ajuntament. Diverses vegades ha demanat ingrés en segona activitat i ni tan sols ha rebut resposta. Avui encara resta sense sou ni feina.

A Catalunya un bomber amb incapacitat permanent té dret a estar en situació de segona activitat, igual que en altres comunitats però, en canvi, a Sevilla aquest company ha estat expulsat per la mateixa situació. Hi ha un tracte menys favorable i discriminació per raó de discapacitat amb els funcionaris amb disminucions psicofísiques que treballen al mateix cos en segona activitat.

“Llei 2/2002, d’11 de novembre, de Gestió d’Emergències a Andalusia. Article 44. Segona activitat per disminució d’aptituds psicofísiques.

  1. Passaran a la situació de segona activitat, sense la limitació d’edat establerta en aquesta Llei, els funcionaris dels Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament que tinguin disminuïdes les aptituds físiques o psíquiques necessàries per a l’acompliment de les funcions operatives davant sinistres, d’acord amb dictamen de tribunal mèdic, i sense que aquesta disminució constitueixi causa d’incapacitat permanent”.

Paradoxalment l’Ajuntament de Sevilla no contempla la mobilitat funcional a aquell bomber que té reconeguda una incapacitat permanent, però sí a aquell bomber que tingui disminucions psicofísiques per al servei d’intervenció directa. En altres paraules, hi haurà persones amb discapacitat a les que es permet treballar i a d’altres a les que se’ls nega el dret al treball. El motiu és  tenir un grau d’incapacitat permanent, que en cap cas impedeix poder treballar.

Recollida la possibilitat de la segona activitat dins del cos, res impedeix la compatibilitat de la incapacitat permanent amb la situació de segona activitat. Molt menys des de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en endavant. El marc legal de reconeixement de la LGSS, article 198, permet la compatibilitat amb la incapacitat permanent, sempre que les funcions no coincideixin amb aquelles que van donar lloc a la incapacitat permanent total, com és el cas de la segona activitat.

El tractament de la mateixa situació, segona activitat, és diferent segons es tracti dels diferents cossos de Bombers del territori espanyol i, per tant, es vulnera el principi d’igualtat

Per altra banda, recollint la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, el principi d’igualtat no implica en tots els casos un tractament legal igual amb abstracció de qualsevol element diferenciador de rellevància jurídica, de manera que no tota desigualtat de tracte normatiu respecte a la regulació d’una determinada matèria suposa una infracció del mandat contingut en l’art. 14 CE, sinó tan sols les que introdueixin una diferència entre situacions que puguin considerar iguals, sense que s’ofereixi i posseeixi una justificació objectiva i raonable per a això, doncs, com a regla general, el principi d’igualtat exigeix que a iguals supòsits de fet s’apliquin iguals conseqüències jurídiques.

El que prohibeix el principi d’igualtat, en suma, són les desigualtats que resultin artificioses o injustificades per no venir fundades en criteris objectius i raonables, segons criteris o judicis de valor generalment.

Doncs bé, en el present cas el tractament de la mateixa situació, segona activitat, és diferent segons es tracti dels diferents cossos de Bombers del territori espanyol i, per tant, es vulnera el principi d’igualtat.

Mentre el bomber ajuda a protegir vides i béns dels ciutadans, l’Administració no protegeix al bomber quan perd la seva salut

Davant de tot això, amb l’art. 49 de la CE s’obliga els poders públics a realitzar una “política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l’atenció especialitzada”. Com també, entre d’altra normativa, hem de tenir en compte els drets d’aquest company recollits en la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, o l’article 35.5 del Reial decret Legislatiu  1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social que sanciona amb nul·litat de ple dret  els  preceptes  reglamentaris  que  donin  lloc  a  situacions  de discriminació  directa  desfavorables  per raó  de  discapacitat,  en  els àmbits  d’ocupació,    en   matèria  de  retribucions,  jornada  i  altres condicions de treball.

L’expulsió d’aquest bomber per incapacitat permanent pot comportar posteriorment una possible reclamació per discriminació i danys morals. Diverses sentències ja van resultar favorables a funcionaris que van ser expulsats per uns fets similars. Altres nombroses sentències vénen a assentar jurisprudència en el cas de reclamació que ens ocupa.

Els bombers i el ciutadà haurien de plantejar-se que mentre el bomber ajuda a protegir vides i béns dels ciutadans, l’Administració no protegeix al bomber quan perd la seva salut. Sorprèn com els bombers i els seus representants socials permeten aquest tracte i no han contemplat o defensat que la seva Llei i Decret específic ni tan sols s’adequa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

About AILBOD (76 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Bombers de la Generalitat amb Discapacitats (AILBOD), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels bombers que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: