Última hora

Facultatiu/iva “especialista en avaluació mèdica”: competències “totpoderoses” al cos de Mossos d’Esquadra

Les competències d’aquest facultatiu fan por de veritat i deixen clar fins a quin punt vol arribar el departament d’Interior

Avui s’ha publicat al DOGC la resolució per la qual es resol la convocatòria, mitjançant concurs específic, per a la provisió del lloc de treball de facultatiu/iva especialista en avaluació mèdica de la categoria de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra(núm. de registre de la convocatòria DGP/002/16).

Es tracta d’un funcionari amb el número de targeta d’identitat professional (TIP) 152 que NO és mosso d’esquadra.

Recordem que a l’Avantprojecte de llei de mesures, el títol IV, anomenat “Mesures administratives en matèria de funció pública”, modifica, entre d’altres, la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Al respecte, la nostra associació va realitzar un informe en relació al projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que es va entregar a tots els partits al Parlament de Catalunya.

Amb la modificació de l’article 44, es vol afegir “l’obligatorietat” perquè els agents hagin de superar exàmens psicològics i físics periòdics, el Departament d’Interior vol saltar-se el secret professional dels metges i la privacitat de dades mèdiques. Ja ho vam comentar més extensament en un anterior post al que us remetem.

Tot això ha portat a inventar-se la dita plaça de facultatiu/iva denominada “especialista en avaluació mèdica” amb unes competències “totpoderoses” que fan por de veritat i que poden ser un malson.

Volem que us pareu a reflexionar seriosament sobre algunes atribucions que se li volen donar i fins a quin punt vol arribar el departament d’Interior:

RESOLUCIÓ INT/2501/2016, de 2 de novembre, de convocatòria mitjançant concurs específic per a la provisió del lloc de treball de facultatiu/iva especialista en avaluació mèdica, de la categoria de facultatiu/iva de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria DGP/002/16).

Funcions:

 1. Realitzar actuacions i controls mèdics destinats a la verificació de l’estat de salut de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra per garantir l’exercici de la tasca policial.
 2. Participar en el seguiment de l’absentisme, per motius de salut, de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra i, en els casos que ho requereixin, donar-los suport en la reincorporació a llocs de treball adaptats a les circumstàncies concretes d’aquestes persones, una vegada finalitzada l’absència.
 3. Participar en els procediments de reconeixement de les situacions d’invalidesa de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra.
 4. Assessorar i informar sobre la situació administrativa especial de segona activitat les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra que ho requereixin, així com organitzar i formar part dels tribunals mèdics previstos en els procediments de reconeixement de la situació administrativa especial de segona activitat.
 5. Participar en l’avaluació de l’exclusió per causes mèdiques en les diferents convocatòries d’accés a places i provisió de llocs de treball de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 6. Assessorar mèdicament la Subdirecció General de Recursos Humans i informar sobre el compliment dels requisits que en l’àmbit mèdic donen dret a les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra a gaudir de permisos, llicències i reduccions de jornada per cura de familiars, o que justifiquen canvis de lloc de treball per motius de salut, d’acord amb la normativa aplicable.

Tasques bàsiques o activitats:

 1. Realitzar les visites mèdiques requerides pels caps policials per verificar l’estat de salut de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, sol·licitar els informes mèdics i les proves complementàries necessàries, i realitzar exploracions amb la finalitat de valorar si l’estat de salut de l’agent requereix un canvi de lloc de treball, una adaptació temporal del lloc de treball ocupat, un inici d’expedient per passar a la situació administrativa especial de segona activitat o si cal fer una proposta d’incapacitat permanent.
 2. Realitzar visites mèdiques per valorar l’aptitud per a l’ús d’armes de foc de manera permanent i, en funció del resultat, proposar l’inici de l’expedient per passar a la situació administrativa especial de segona activitat.
 3. Supervisar que en els procediments de retirada d’arma per risc greu s’hagin complert tots els tràmits previstos a la Instrucció 8/2016, de 24 de maig, sobre la tinença d’armes de foc per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i fer la proposta de ratificació o anul·lació de la retirada d’arma prèvia a l’emissió de les resolucions corresponents.
 4. Realitzar visites mèdiques als agents en situació d’incapacitat temporal per verificar l’adequació entre l’activitat laboral, el diagnòstic i la situació d’incapacitat temporal i, si escau, preparar els informes per instar la revisió per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.
 5. Realitzar visites mèdiques als agents en situació d’incapacitat temporal i, si escau, fer les gestions per proposar l’avançament de proves diagnòstiques i informar l’agent de les diferents mesures de reincorporació a les quals es pot acollir: canvi de lloc de treball, adaptació del lloc de treball ocupat o inici d’expedient per passar a la situació administrativa especial de segona activitat.
 6. Assessorar mèdicament les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra que ho sol·licitin sobre la tramitació d’expedients d’incapacitat permanent, de passi a la situació administrativa especial de segona activitat i d’adscripció a llocs de suport no policial.
 7. Revisar tota la documentació mèdica disponible abans de donar el vistiplau a la tramitació de propostes d’adaptació de llocs de treball per causes mèdiques.
 8. Participar com a membre del tribunal mèdic a què fa referència l’article 14 del Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, per avaluar les condicions físiques o psíquiques de les persones funcionàries que han sol·licitat el passi a segona activitat i emetre el dictamen corresponent.
 9. Participar en l’avaluació mèdica dels aspirants que es presenten a les convocatòries d’ingrés al cos de Mossos d’Esquadra i realitzar visites mèdiques, si escau, per comprovar-ne l’estat de salut, mentre tenen la consideració de funcionaris en pràctiques.
 10. Elaborar els informes mèdics que es requereixen per assignar els llocs de treball de segona activitat, resoldre dubtes i, així mateix, fer el seguiment i proposar revisions de les persones que es troben en aquesta situació administrativa especial de segona activitat, assessorant els caps per a una adaptació adequada.
 11. Assessorar els caps policials amb informació més concreta sobre les limitacions físiques o psíquiques de les persones funcionàries que passen a la situació administrativa especial de segona activitat per tal d’assolir una adaptació adequada.
 12. Participar en l’avaluació mèdica de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra que es presenten a les convocatòries de promoció i provisió de llocs de treball.
 13. Realitzar la valoració mèdica de la documentació aportada per les persones funcionàries que sol·liciten el reconeixement de la millora econòmica de la incapacitat temporal en els casos d’intervenció quirúrgica.
 14. Valorar el grau d’afectació de les malalties en les tasques que desenvolupen les persones funcionàries que sol·liciten un canvi de destinació o un apropament al domicili habitual per motius mèdics i, si escau, fer una revisió mèdica.
 15. Valorar la documentació mèdica aportada per les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra per acreditar el compliment de requisits en el gaudiment de permisos, llicències i reduccions de jornada per tenir cura de familiars i requerir-los, si s’escau, informes mèdics complementaris.
 16. Informar mèdicament sobre la viabilitat de les peticions de canvis de lloc de treball per motius de salut, en vista de la documentació mèdica justificativa aportada per les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra o amb la realització de visites mèdiques.

Com podem apreciar de les competències que tindrà aquest càrrec, serà part i jutge i informarà a la direcció general. Si això no són mesures repressives és que estem en un altre món. Si tu voluntàriament facilites documents mèdics aquests seran utilitzats i pel que es pot veure no en benefici del funcionari, ja que tot el que facilitis quedarà en un arxiu, per tal motiu MOLT DE COMPTE AMB QUINES DADES ES FACILITEN.

Què passarà si algú es nega a aportar documents mèdics o es nega a la revisió mèdica? No creiem que la cosa quedi en un no res, per tal motiu PRECAUCIÓ.

Preguem perquè no tinguin accés a les teves dades de la història clínica que té la Generalitat o la mútua d’accidents…

Anuncis
About AILMED (448 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

2 Comments on Facultatiu/iva “especialista en avaluació mèdica”: competències “totpoderoses” al cos de Mossos d’Esquadra

 1. Estem obligats a facilitar-li els nostres informes mèdics?

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: