Última hora

Els nous nyaps al·lucinants del departament d’Interior: La pudor de segregació a la Llei de pressupostos i les modificacions en la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra

Els nyaps arriben per la porta del darrere a través de la Llei de pressupostos i d’acompanyament

El 30 de març es va publicar al DOGC la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Pudor de segregació a la Llei de pressupostos

A la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, tenim:

“XIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’interior

Disposició addicional 71. Nombre d’efectius i recursos

[…] 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a assegurar el nombre suficient, per les necessitats detectades, de llocs de treball de segona activitat i la seva plena adequació.

4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a estudiar les situacions de discapacitat sobrevinguda als cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers i afavorir el mateix per a les policies locals, i adequar les estructures de tots tres cossos a aquestes situacions. […]”

El departament d’Interior, seguint la línia de la seva “lluita aferrissada” contra els drets de les persones amb discapacitat, tracta de manera diferenciada els llocs de treball de segona activitat i les situacions de discapacitat sobrevinguda, quan resulta que no hi ha cap diferència per molt que s’encaparrin en trobar-la.

El fet que no es tinguin les capacitats necessàries respecte a mantenir el caràcter operatiu del servei, o el que és el mateix, que no es puguin desenvolupar les tasques fonamentals o funcions principals per motiu de disminució de la capacitat (discapacitat), és el motiu de passi a segona activitat. Es tracta de valorar si una persona amb disminució de la capacitat (discapacitat) per a les tasques fonamentals pot passar a fer “altres funcions” en segona activitat.

Quan el departament d’Interior diu que estudiarà les situacions de discapacitats sobrevingudes per “adequar les estructures” dels cossos a aquestes situacions i, a més, ho tracta com si fos una cosa a part de la situació de segona activitat, es pot intuir que es vol seguir el camí que s’ha seguit fins ara: la segregació de la segona activitat de certes persones amb certs graus de discapacitat cap a altres places amb menys retribucions i menys drets.

El terme segregació fa referència a apartar, separar a algú d’alguna cosa o una cosa d’una altra. D’aquesta manera el segregacionisme és aquella política dirigida a separar, excloure i apartar a grups tals com certes persones amb discapacitat de la resta de companys que, pel mateix motiu de disminució de la capacitat (discapacitat), passin a segona activitat, amb base principalment a plantejaments de tipus ideològic de persones del departament d’Interior.

I la segregació segurament, com fins ara, anirà dirigida a impedir el passi a segona activitat a les persones declarades en situació d’incapacitat permanent laboral, encara que sigui totalment compatible, i apartar-los a altres places més precàries.

S’imaginen vostès que es digués d’adequar les estructures dels cossos a les situacions de raça negra o d’homosexualitat? Inimaginable per discriminatori, no? Doncs des d’aquí recordem que la discapacitat també és un motiu de discriminació. Segregar i no tractar amb igualtat a persones amb discapacitat depenent del grau és discriminació.

Per tant, estudiar les situacions de discapacitats sobrevingudes per “adequar les estructures” dels cossos a aquestes situacions, fa pudor de segregació i discriminació.

Recordem que el 14 de febrer el grup parlamentari de Ciutadans va presentar al registre del Parlament de Catalunya la proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals.

Ja n’hi ha prou! Ja és hora que tinguem una llei de regulació de la segona activitat que respecti els principis d’igualtat i no discriminació recollits a la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat.

Nyaps a dojo a la Llei d’acompanyament

L’article 164 d’aquesta Llei 5/2017, modifica alguns articles de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Al respecte, la nostra associació va realitzar un informe que es va entregar a tots els partits al Parlament de Catalunya. En conclusió, creiem que aquestes modificacions que s’introdueixen en la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra són retallades de drets.

Tornem a repetir que no entenem com matèries que no tenen res a veure amb matèries fiscals i econòmiques es regulen per mitjà d’unes lleis denominades d’acompanyament d’uns pressupostos, sostraient del debat parlamentari qualsevol modificació legislativa. Una ponència permetria un debat molt més ric amb la intervenció d’experts en les diferents matèries que poden aportar una major riquesa i, sobretot, dels afectats per la norma.

Exposem una síntesi de les principals modificacions i algunes preguntes que no ens traiem del cap sobre cadascuna:

 • Per a ingressar a l’Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C1.
  • Quin nivell! Se seguirà utilitzant la dispensa de grau?
 • L’edat d’accés al cos de Mossos d’Esquadra no podrà ser diferent de l’establerta amb caràcter general per a ingressar a la funció pública.
  • Tenen previst si accedeix una persona amb 57 anys o més el passi directe a segona activitat?
  • Saben que hi ha una recent sentència del TJUE sobre aquest tema que parla de fixar una edat màxima d’accés a un cos policial?
 • Estableix que els permisos, les llicències i les vacances de què disposen els membres el cos de Mossos d’Esquadra són els determinats per reglament.
  • En relació a permisos i vacances resulta que no volen aplicar el que diu funció pública, en canvi per l’edat sí, per què aquestes diferències?
 • Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos com a conseqüència del servei podran ser reconeguts en els supòsits i d’acord amb el procediment que sigui determinat per reglament, però sempre que no concorri dol, negligència o imperícia greus.
  • Vist l’article, penseu que algú cobrarà en aquests casos? Per què creieu que s’ha fet aquest article?
  • El dol de qui ha de ser? De l’agressor o del mosso?
  • Qui determinarà si hi ha dol o no? Ho tenen previst?
  • Determinar que hi ha hagut negligència o imperícia per part del mosso ho farà un administratiu o un altre mosso que potser no hagi practicat mai una detenció en tota la seva carrera?
  • Han pensat que potser l’únic que es necessitaria és una pòlissa de responsabilitat civil que es fes càrrec de les indemnitzacions en cas que el condemnat fos insolvent?
 • S’introdueix l’obligatorietat per als membres del cos de Mossos d’Esquadra de sotmetre’s a exàmens psicofísics.
  • Tenen previst què faran amb aquells mossos/es que no passin els exàmens psicofísics?
  • Tenen previst que algun mosso/a es negui a passar aquests exàmens?
  • Tenen vostès l’informe de Agència de Protecció de dades respecte a la documental mèdica d’aquestes persones?
  • En relació als contractes es vol permetre per llei el control per part d’empreses privades, sabeu que qui paga mana i pot fer i desfer? Sabeu que us jugueu el futur?
  • Saben que existeix el secret professional dels metges i la privacitat de dades mèdiques?
  • Què és més perillós, un mosso/a amb una pistola o un/a mediocre amb un bolígraf? Passen proves d’actituds psicofísiques els que redacten aquests nyaps?
 • També es vol establir la vigilància de la salut d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals que s’estableixi.
  • El pla de riscos laborals serà diferent a la llei en vigor actual de prevenció de riscos laborals? En què?
  • Saben que hi ha una sentència del TJUE sobre aquest tema?

Si algú en sap alguna resposta que ens la faci arribar. De veritat que no sortim del nostre astorament davant dels nyaps al·lucinants del departament d’Interior. Ja ens tenen acostumats.

About AILMED (542 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: