Última hora

AILMED exigeix el dret d’assistir com a membres de ple dret a la Comissió de segona activitat del cos de Mossos d’Esquadra

Recordem per carta al conseller d'Interior què diu el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

Recentment aquesta associació ha adreçat una carta al Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Aquí teniu el contingut:

“Arran d’algunes propostes i d’uns acords que poden afectar a funcionaris amb una discapacitat que estan realitzant funcions adaptades a la seva situació, aquesta part considera que s’estan vulnerant certes normes que donen la capacitat a aquesta organització per poder representar al seus afiliats.

Per tant, entenem que el Departament hauria de donar les ordres oportunes per garantir la PARTICIPACIÓ de les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat en la preparació, elaboració i adopció de les decisions i, en el seu cas de les normes i estratègies que els concerneixen, en totes les reunions, comissions, grups de treball i anàlegs, on s’estudiïn, proposin o es debatin les condicions laborals del conjunt de funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que tinguin una discapacitat.

Li recordem que és OBLIGACIÓ de les administracions públiques en l’esfera de les seves respectives competències promoure les condicions per assegurar que aquesta participació sigui real i efectiva.

“Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

CAPÍTOL VIII Dret de participació en els assumptes públics

Article 54. Dret de participació en la vida pública.

Les persones amb discapacitat podran participar plena i efectivament en la presa de decisions públiques que els afectin, en igualtat de condicions amb els altres ciutadans. Per a això, les administracions públiques posaran a la seva disposició els mitjans i recursos que precisin.

Les persones amb discapacitat, inclosos els nens i les nenes, i les seves famílies, a través de les seves organitzacions representatives, participaran en la preparació, elaboració i adopció de les decisions i, si escau, de les normes i estratègies que els concerneixen, sent obligació de les administracions públiques en l’esfera de les seves respectives competències promoure les condicions per assegurar que aquesta participació sigui real i efectiva. D’igual manera, es promourà la seva presència permanent en els òrgans de les administracions públiques, de caràcter participatiu i consultiu, les funcions del qual estiguin directament relacionades amb matèries que tinguin incidència en esferes d’interès preferent per a persones amb discapacitat i les seves famílies.”

Així doncs, l’Associació que represento compleix els requisits per tal de poder estar representada i participar en les esmentades reunions, comissions, grups de treball i anàlegs, en defensa de les persones amb discapacitat.

Per tal motiu, demanem que compleixin la seva obligació de promoure les condicions per assegurar que aquesta participació sigui real i efectiva, a pesar de tenir en contra alguns alts càrrecs del seu departament, i d’alguns representants sindicals, la qual cosa pot representar un acte d’odi i discriminació en conta d’un col·lectiu de persones amb discapacitat.

Hem tingut coneixement de que es crea la Comissió de segona activitat i per tal motiu, per tal de complir amb la norma citada, se’ns hauria de permetre i habilitar per poder assistir com a membres de ple dret a les reunions d’aquesta Comissió com a associació i en representació dels nostres afiliats.

Per tant, li demanem que doni les ordres oportunes amb caràcter d’urgència, ja que l’esmentada comissió es crea el 25 de maig de 2017 a la seu de la Direcció General de la Policia.”

La resposta del conseller

“He rebut el vostre escrit en data 26 de maig en què demaneu de l’Associació AIL-MED pugui assistir com a membre de ple dret a la Comissió Permanent de Segona activitat i, en general, pugui tenir més presència en totes les reunions, comissions, grups de treball, etc., on es tractin les condicions laborals del conjunt de funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que tinguin una discapacitat.

Us agraeixo que m’hàgiu fet arribar les vostres observacions en relació a aquest tema i us comunico que n’he donat trasllat al director general de la policia, Sr. Albert Batlle, per al seu coneixement i als efectes oportuns.”

Esperem què diu el Sr. Batlle, si és que diu alguna cosa.

About AILMED (540 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

2 Comments on AILMED exigeix el dret d’assistir com a membres de ple dret a la Comissió de segona activitat del cos de Mossos d’Esquadra

  1. Bon dia, un altre cop. Tornaré a insistir ja que des d’aquesta organització vostra ningú dona resposta.
    Algú s’ha plantejat explicar-li als vostres socis que el fet d’haver remogut el tema de voler legislar l’únic que aconseguirà és que estigui en perill la nostra pensió? Potser és que vosaltres, els que dieu que representeu als discapacitats ja ho teniu tot pagat i no us ve d’aquí, però hi ha gent que la pensió suposa un reforç important a la seva economia, i que li treguin no li farà gaire gràcia. I tot per què? Per aconseguir que et donin una placa i una arma? Tan poc amor propi teniu que necessiteu de complements per reforçar la vostra autoestima?

    Suposo que no durarà gaire aquest post, però sempre que em pugui conectar seguiré fent comentaris sobre la vostra “incapacitat” per pensar més enllà que en el vostre melic

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: