Última hora

Conflicte d’interessos de la Generalitat de Catalunya en cas de lesions a mossos d’esquadra en acte de servei o que el causant sigui insolvent

Perilla el dret del mosso/a a poder rebre o negociar la indemnització que consideri

Mosso ferit a l'avinguda Diagonal de Barcelona, atropellat per un cotxe el dia dels atemptats

En la Llei 10/1994, d’11 de juliol, del cos de mossos d’esquadra, es va afegir aquest any 2017, en la mal dita Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del Sector públic, un nou article, el 48 ter, en relació als danys materials o lesions que pateixi el mosso d’esquadra en acte de servei. Va quedar redactat de la forma següent:

“Els danys materials o lesions que pateixin els membres del Cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat i sempre que no concorri dol, negligència o imperícia greus, podran ser reconeguts en els supòsits i d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.”

Des de l’Associació ja vàrem elaborar un informe no solament d’aquest article sinó de la resta d’articles que es van modificar, que teniu a la web.

En relació a l’article 48 ter, no estem d’acord amb el seu redactat i així ho vàrem dir i plasmar. Una de les consideracions que fèiem era la següent:

En la memòria d’avaluació d’impacte, en el punt 3.1 Informe d’Impacte pressupostari, es diu que la modificació proposada portarà associades les quantitats que s’hagin de rescabalar com a conseqüència del reconeixement de les lesions o danys materials produïts als membres del Cos de Mossos d’Esquadra, sempre que no estiguin coberts per alguna de les assegurances que té contractes la Generalitat, sense perjudici que en pugui contractar de noves (document 2, pàgina 23).

En el cas de lesions en acte de servei o en el cas que el causant sigui insolvent, la responsabilitat civil, és a dir, les quantitats a indemnitzar, les ha de fixar algú.

És com si fos un accident de vehicles, pot intervenir l’advocat que defensa el lesionat, el metge forense del jutjat, la companyia asseguradora contraria o pròpia, i el pèrit mèdic de part del lesionat.

Intent de tallar el coll a un mosso d’esquadra

Nosaltres aconsellem que el lesionat sempre ha de portar un perit metge de part, que es qui conjuntament amb el teu lletrat fixaran la quantia a reclamar o negociar amb la companyia responsable del pagament.

Això per què? Perquè es discuteixen temes de lesions que ha patit el lesionat i les seves seqüeles, així com els dies de baixa laboral, impeditius o hospitalaris, és a dir, tots els conceptes que es poden incloure en les indemnitzacions.

Tal com es diu, en aquest moment la Generalitat té contractada una pòlissa de responsabilitat que pot cobrir el pagament de les indemnitzacions.

Ha de quedar clar que qui contracta la pòlissa és la Generalitat de Catalunya i els Lletrats que posa a disposició del mosso d’esquadra són treballadors a sou de la Generalitat de Catalunya, que poden ser funcionaris o laborals i estan habilitats per poder exercir en defensa dels interessos del mosso lesionat.

Normalment aquest tipus de pòlisses tenen un preu anual, que es pot veure incrementat a l’any següent si s’han hagut d’abonar certes quantitats. A més quantitat de diners pagats, augmenta l’import de la prima de la pòlissa.

Per tal motiu:

Qui paga la prima? La Generalitat.

Qui fixa la quantia a demanar? El lletrat de la Generalitat.

Mossos d’esquadra tirotejat amb perdigons

Resultat:

Un verdader escàndol de CONFLICTE D’INTERESSOSque ja fa temps que dura, però amb el nou article 48 ter ara queda del tot clar.

Una advocat/da no pot defensar simultàniament diverses parts que tinguin interessos contraposats, pot perillar el dret del mosso/a a poder rebre o negociar la indemnització que consideri.

Què volem dir? Sabem, per explicacions de companys, que es va a judici sense pèrits de part, fent els càlculs en funció del que diu el forense si n’hi ha i si no els fa el Lletrat de la Generalitat. Per tal motiu, el CONFLICTE ESTÀ SERVIT.

1.- Com menys puja una indemnització menys prima ha de pagar la Generalitat de Catalunya per la pòlissa.

2.- En cas que el company no estigui d’acord amb l’import reclamat pel Lletrat/da treballador de la Generalitat, aquest s’enfrontarà a la companyia pagada per la Generalitat? NO.

És com si tu agafes un Lletrat/da que treballa també per la companyia a la qual tu reclames una indemnització, conflicte segur.

Ara per ara, el que és gratis pot sortir-te molt car. El millor és AGAFAR ADVOCATS PRIVATS, ja que no tindrien cap conflicte d’interessos i de ben segur que la defensa seria plenament independent sense cap ingerència.

Crec que no s’ha de ser molt espavilat per adonar-se que hi ha un veritable conflicte d’interessos i que té una molt fàcil solució, però clar en benefici del mosso d’esquadra, cosa que pot molestar a uns quants.

Vehicle logotipat accidentat

Ara per ara, el que és gratis pot sortir-te molt car. El millor és AGAFAR ADVOCATS PRIVATS, ja que no tindrien cap conflicte d’interessos i de ben segur que la defensa seria plenament independent sense cap ingerència.

Solució:

La companyia contractada per la Generalitat, com assegurança per abonar les indemnitzacions hauria d’incloure un apartat de defensa jurídica amb un import màxim de 20.000 €.

El funcionament és el mateix que les assegurances de vehicles, el mosso d’esquadra amb la pòlissa pot anar a l’Advocat/a que vulgui, que es posarà en contacte amb la companyia per tal de donar d’alta l’incident i que  anomenarà un tramitador. Les despeses dels lletrats, pèrits i procurador, és el que abonarà amb l’import màxim fixat per la defensa jurídica per part de la companyia.

També pot ser una pòlissa diferent en la qual solament es reguli la defensa jurídica.

QUEDA CLAR QUE D’AQUESTA MANERA NO EXISTIRIA CAP CONFLICTE D’INTERESSOS I QUE EL LLETRAT/DA POT FIXAR LLIUREMENT LES INDEMNITZACIONS QUE PUGUI RECLAMAR EL MOSSO D’ESQUADRA AFECTAT.

Tot el contrari és un nyap, als quals per desgràcia ja n’estem acostumats.

About AILMED (540 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: