Última hora

Una vegada més Interior vol modificar la Llei 10/1994 de mossos d’esquadra per la porta del darrere

Recentment ens ha arribat que a la proposta de llei de mesures fiscals proposen la següent modificació de la llei de mossos d’esquadra:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 48 ter i s’addicionen els apartats 2 i 3 al mateix article, de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, que resten redactats de la manera següent:

“1. Els danys materials o lesions que pateixin els membres del cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat, i sempre que no concorrin dol o negligència, han de ser reconeguts prèvia instrucció del corresponent procediment que s’inicia d’ofici o a sol·licitud del funcionari interessat.

2.La resolució que posi fi a l’expedient ha d’indicar la procedència o no del rescabalament i, en el seu cas, identificar l’origen de les lesions o danys materials, la relació de causalitat existent entre aquests i el servei i la seva valoració econòmica.

3.En cap cas poden ser objecte de rescabalament les lesions o danys materials que siguin indemnitzats o satisfets per altres sistemes de cobertura.”

La interpretació que es pot fer del redactat d’aquest article està molt clara, ja fa anys que s’està patint. Si el funcionari rep les lesions o danys per part de tercers solvents econòmicament o hi ha una pòlissa de responsabilitat civil serà rescabalat. Però en el cas d’insolvències si no es localitza per ser jutjat al presumpte investigat, si mor l’investigat, si hi ha lesions que no poden ser imputades a l’investigat, si hi ha absolució de l’investigat per ser fortuïta la lesió, etc., és quan el departament s’hauria de fer càrrec de les corresponents indemnitzacions. Tanmateix, de la forma que està redactat l’article sembla evident que el que vol el departament és evitar fer-se càrrec.

És evident en tot l’articulat, però el tercer punt ultrapassa qualsevol límit de la impudícia. No té nom intentar fer incompatible les indemnitzacions per lesions o danys amb indemnitzacions d’altres sistemes de cobertura, és caure molt baix. 

A més, el redactat deixa moltes preguntes en l’aire. Què i quines serien incompatibles? Qui decidirà quina és compatible o no? El mateix que paga?

No entenem com matèries que no tenen res a veure amb matèries fiscals i econòmiques es regulen per mitjà d’unes lleis denominades d’acompanyament d’uns pressupostos, sostraient del debat parlamentari qualsevol modificació legislativa. Una ponència permetria un debat molt més ric amb la intervenció d’experts en les diferents matèries que poden aportar una major riquesa i, sobretot, dels afectats per la futura norma.

Per altra banda, no sabem si aquestes modificacions s’han negociat amb algú o simplement s’aprofiten les lleis d’acompanyament per introduir canvis per la porta de darrere sense negociar amb ningú, la qual cosa és lamentable.

El tercer punt ultrapassa qualsevol límit de la impudícia. No té nom intentar fer incompatible les indemnitzacions per lesions o danys amb indemnitzacions d’altres sistemes de cobertura, és caure molt baix.

És indubtable que estem totalment en contra de l’aprovació d’aquest redactat. En realitat, en comptes d’aquests nyaps per evitar fer-se càrrec, l’únic que es necessitaria seria una pòlissa de responsabilitat civil que es fes càrrec de les indemnitzacions en casos determinats, alguns ja citats, però sembla que els mossos d’esquadra que cada dia es juguen la vida al carrer no s’ho mereixen.

Cal recordar el que ja vam dir al post sobre el conflicte d’interessos, en el què també parlem sobre indemnitzacions i d’una pòlissa de defensa jurídica.     

Per cert, recordem que es va informar que es faria un decret per desenvolupar aquest article i que estaria a exposició pública. On està aquest decret?

Sobre aquest article que ara es vol modificar, quan es va aprovar ja fa dos anys, vàrem presentar un informe al Parlament de Catalunya. Reproduïm el que vàrem dir sobre ell concretament:

Article 48 ter és un afegit nou, i en relació als danys materials o lesions que pateixi el mossos d’esquadra en acte de servei, queda redactat de la forma següent:

“Els danys materials o lesions que pateixin els membres del Cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat i sempre que no concorri dol, negligència o imperícia greus, podran ser reconeguts en els supòsits i d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.”

La regulació està en el butlletí del Parlament, en el document núm. 1, pàgina 3.

Els informes que acompanyen la proposició del Llei estan en el document 2, pàgina 21.

Posar de manifest el següent:

En la memòria d’avaluació d’impacte, en el punt 3.1 Informe d’Impacte pressupostari, es diu que la modificació proposada portarà associades les quantitats que s’hagin de rescabalar com a conseqüència del reconeixement de les lesions o danys materials produïts als membres del Cos de Mossos d’Esquadra, sempre i quan no estiguin coberts per alguna de les assegurances que té contractes la Generalitat, sens perjudici que en pugui contractar de noves. document 2, pàgina 23.

Primer hem de destacar que qui ha redactat aquest article no té ni idea de que és el treball policial al carrer, i tant en l’article com en la justificació utilitza arguments i paraules que són del tot subjectives, quedant a la interpretació sempre i en la majoria de casos de persones que no són membres del cos de mossos d’esquadra o potser també d’algun comandament que mai ha treballat al carrer.

Aquesta modificació pressuposa que el mosso d’esquadra s’autolesioni per dues finalitats concretes, la primera per imputar les lesions a algú i l’altre per cobrar les indemnitzacions corresponents, o rebre les mateixes sense imputació.

Si es demostra que estem en front d’una conducta dolosa qui ha de manifestar que existeix és el Jutjat i no l’administració. El possible frau no té perquè constar en l’articulat, en fer-ho es demostra una gran desconfiança en els funcionaris i predisposa a que és normal cometre un frau.

També és del tot subjectiu utilitzar la negligència o imperícia greus. Qui valora els límits entre greu o lleu? Qui valora l’actuació i determina que hi ha hagut negligència? Com hem dit abans, algun civil o comandament que no sap com s’actua al carrer?

D’aquestes decisions ja en tenim certes aplicacions en la concessió de medalles retribuïdes, que en principi s’havien de concedir sense valorar l’actuació del funcionari i era automàtica pel sol fet de tenir una incapacitat permanent. Tanmateix des de fa un temps el Departament i la Direcció General ha optat, sense un canvi de normes, per entrar a valorar com i per què s’ha produït la incapacitat permanent, i en casos semblats d’accidents laborals uns tenen concedida la medalla i la retribució i altres no.

En aquest article es pretén que el funcionari públic sigui indemnitzat pels danys o lesions que pateixi en acte de servei.

En relació a les lesions quedar clar que serà indemnitzat quan no existeixi cap pòlissa d’assegurances, cop pot ser en accidents de trànsit, però sí que hem d’aclarir que si la culpa és del mosso conductor, els acompanyants l’han de denunciar si volen ser indemnitzats per la pòlissa del vehicle.

Davant d’unes lesions a un agent en una persecució, defensa de ciutadà o una detenció, en algun cas d’agressió el condemnat pot ser insolvent. Si sumem que sempre pot haver una part subjectiva de negligència o imperícia i es determina per sistema que ha existit, el mosso d’esquadra es pot quedar sempre sense ser indemnitzat per les seves lesions.

Creiem que està mal redactat, per tal motiu es demana una nova redacció per tal d’evitar conceptes subjectius i evitar també un reglament que faculti a fer el que vulgui l’administració al igual que fan amb les medalles.”

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: