Última hora

Reunió d’AILMED a la Direcció General de la Policia

El dia 15 de gener vam tenir una reunió a la Direcció General de la Policia, a Travessera de les Corts,  a la que van assistir per part de l’administració el Director General de la policia, Sr. Pere Ferrer Sastre, i la subdirectora general de Recursos Humans, Sra. Esperança Cartiel Armida.

Per començar, ens vam presentar a l’actual director i li vam explicar el funcionament i la tasca que duem a terme. Vam agrair que se’ns rebés i vam lamentar que cap President de la Generalitat ens ha rebut com a associació, pensàvem que el president Torra seria més sensible amb el tema de la discapacitat.

La reunió va ser bastant llarga i van sortir molts temes. Aquí teniu un extracte:

1.- L’Administració va parlar sobre el nou projecte de decret de segona activitat i va dir que la segona activitat no era una prioritat, però que ara sí que ho és per les necessitats del cos perquè no es pot prescindir de capital humà, ens parlen de la integració de persones amb discapacitat i de redreçar la seva situació. Vam explicar que la nostra associació faria unes propostes al respecte al Portal de transparència i que aquest decret ha de tenir com a base la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, com la tenen reglaments locals de segona activitat a Cerdanyola, Palafrugell i aviat a l’Hospitalet de Llobregat.

2.- Vam avançar de les propostes que faríem que NO PODÍEM AVALAR LA UTILITZACIÓ DE LA NORMA PER PERJUDICAR ELS TÈCNICS DE SUPORT NO POLICIAL. Vam explicar que és cert que temps enrere vàrem defensar el passi a la segona activitat per a tothom, DES DEL 2005 PER IGUALAR-NOS AL COS DE BOMBERS, però amb un fet rellevant com ha estat una sentència del Suprem de 2017 en contra de la compatibilitat de la prestació per discapacitat amb la segona activitat, no podem estar d’acord amb què les places de tècnic de suport no policial desapareguin.

3.- Tots els greus problemes que estan patint persones amb discapacitat que treballen com a tècnics de suport no policial a la Regió Policial Metro Nord. Vam traslladar totes les informacions que ens arriben sobre la situació d’aquestes persones. Una qüestió a destacar ha estat la destitució del company que coordinava els tècnics de suport no policial de la regió i feia una tasca informativa i de suport molt bona.

4.- Problemes sobre qüestions de protecció de dades. Els serveis tenen constància que el mosso es pot reincorporar o no perquè se li ha denegat o atorgat una incapacitat permanent. Són dades de salut que el servei no ha de conèixer. És un tema que ja es va denunciar en el seu dia a l’Agència de protecció de Dades, que va manifestar que la dada d’una incapacitat permanent és una dada mèdica de màxima protecció.

5.- Sobre pagament de vacances a les incapacitats permanents absoltes i grans invalideses quan són donats de baixa del cos perquè no se’ls deixa accedir a una plaça adaptada. Considerem que les vacances han de ser liquidades juntament amb els altres conceptes.

6.- També vam comunicar que no es pot jubilar per motiu d’incapacitat permanent, ja que així ho ha estimat en 6 sentències el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sentències que van ser recorregudes en cassació al Tribunal Suprem i aquests recursos van ser inadmesos a tràmit condemnant en costes a l’Administració.

Segons el director el tema de jubilació forçosa per incapacitat permanent és per deslliurar una plaça i poder-la incloure en una futura convocatòria per mitjà de la “taxa de reposició” regulada a la llei 6/2018 de 3 juliol de pressupostos de l’estat.

Entenem que el cas d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa no entra dintre de la taxa de reposició, ja que les incapacitats permanents són revisables fins a l’edat de jubilació. En el supòsit que un company hagi estat jubilat per aquest motiu, perd la plaça i aquesta surt a convocatòria i si resulta que a posteriori l’INSS li revisa la incapacitat i li retira, com, quan, a on i en quin temps serà feta la reubicació? Per tal motiu, al ser revisables les incapacitats permanents per part de l’INSS, no els és d’aplicació la taxa de reposició regulada a la dita llei.

7.- Pagament de pòlisses per incapacitats permanents per accidents laborals fins ara era bastant àgil en canvi ara  que tenim “Segurcaixa” estem tenim molts problemes. Gent que fa anys que està esperant per cobrar una pòlissa ens sembla increïble.

8.- Sobre la qüestió de reducció de jornada per discapacitat que tenen regulada altres cossos generals considerem que, com que no està prohibida per la norma, ens seria d’aplicació. No té gaire lògica que es pugui tenir una reducció horària per cuidar a un familiar o fill amb discapacitat i no es pugui tenir per un mateix.

9.- Publicació de places d’oficines de suport. Les places no operatives haurien d’estar preferentment ocupades per funcionaris per edat i per disminució psicofísica.

10.- Vàrem tenir contacte amb un aspirant que a mitja acadèmia va patir una malaltia greu i se’l va declarar no apte per no poder continuar. Considerem que no és correcte aquesta manera de procedir, és una situació que s’hauria de contemplar en les bases de les convocatòries d’accés al cos de mossos d’esquadra i en la normativa interna de l’escola. El que seria correcte és que, un cop recuperat, aquest aspirant pogués ser avaluat per començar el període practiques o repetir el curs.

11.- Respostes de l’ONU de les comunicacions fetes en el seu dia. Estem esperant dues respostes de l’ONU, una sobre un mosso d’esquadra i l’altra sobre un policia local. Esperem que siguin igual que la que ja vam tenir sobre un policia local.

12.- Creiem que no es calcula correctament el complement d’incapacitat temporal (baixa laboral). Vam entregar un document amb un exemple tal com ens han arribat aquests càlculs i creiem que hi ha errors. S’han compromès a revisar-ho.

13.- Molts dels problemes que tenim és per la falta de creació d’un servei central  que controli totes les qüestions respecte al personal en segona activitat i als tècnics de suport no policial. Molts d’aquests problemes quedarien resolts amb aquest servei, per exemple la qüestió del control horari, el fet de que alguns tècnics de suport no policial no tinguin feina en el seu lloc de treball, problemes amb les funcions i desconeixement de les mateixes, buscar nous llocs de treball per nous tècnics i parlar amb comandaments perquè la incorporació sigui ràpida, ajudar i col·laborar amb els ajustaments raonables al lloc de treball, tramitar i buscar nous llocs de treball quan es demanin canvis de lloc (el que no pot ser és que estiguem més de 9 mesos per fer-ho), etc.

14.- Jubilació anticipada i pròrroga a la jubilació. Ja que es vol regular la jubilació anticipada també s’hauria de regular la pròrroga de jubilació. El Tribunal Constitucional ha dictat una sentència en la qual declara inconstitucional l’extinció de contracte d’un empleat públic de Catalunya per haver complert 65 anys. Considera que la Generalitat de Catalunya va envair les competències de l’Estat central en fixar una norma que permetia extingir el contracte del personal laboral (en aquest cas de l’Institut Català de Salut) per haver complert 65 anys, i per aquesta raó la declara inconstitucional.

Aquesta sentència del Tribunal Constitucional anul·la un apartat contingut a la disposició addicional tretzena de la Llei del Parlament de Catalunya 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre estades en establiments turístics (més coneguda com a llei d’acompanyament de pressupostos).

No pot ser que segons aquesta recent sentència del Tribunal Constitucional a un laboral que treballa a l’Institut Català de Salut no se’l pot jubilar i, en canvi, a un funcionari sí. És, com a poc, contradictori.

Tots aquests, i alguns més, són els temes que es van parlar en aquesta extensa reunió. L’Administració va mostrar al respecte una actitud molt positiva i receptiva, ara esperem que aquesta actitud es materialitzi en fets en favor dels drets de les persones amb discapacitat del nostre cos.

About AILMED (558 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: