Última hora

AILMED assisteix per primera vegada a la Comisió permanent de segona activitat de mossos d’esquadra de 21 de febrer de 2020

La Comisió permanent de segona activitat de mossos d’esquadra de 21 de febrer de 2020, va començar amb una preliminar per part de la presidenta amb l’explicació a la resta de participants de la presència d’AILMED. Es va explicar que era a causa d’una sentència de mesura cautelar que està pendent de judici i es va donar la paraula per si algú volia manifestar alguna cosa al respecte, sense que ningú digués res.

Volem agrair a tothom la rebuda i el bon tarannà de les intervencions.

A partir d’aquí:

1.- Aprobació d’una acta anterior.

Res a dir, no vàrem estar.

2.- Quadres de segona activitat i tècnics de suport.

21 de febrer 2020       

Segona activitat: TOTAL 377, en tràmit  61, si tots passen 438.

Tècnics de suport: TOTAL  215, en tràmit  31, si tots passen 246.     

TOTAL 684.

Considerem que no és un gran nombre de persones en relació amb el nombre total de treballadors, ni pot comportar cap problema per ser absorbit per propi cos i en funcions en altres departaments, en el cas dels tècnics. En els pressupostos del 2020 es fa constar que som 18.817.

El resultat està clar: es tracta d’un 3,64 % del total de treballadors.

La comparativa respecte els pressupostos del 2019 ens diu que la plantilla és de 18334 mossos, si  partim dels 684, el resultat és un 3,73 % del total de treballadors.

NO entenem com no es pot assumir clarament per part del cos la reubicació d’un total de persones que no arriben a ser ni el 4% del total de treballadors. No podem acceptar que sigui una qüestió de pressupostos ni de falta de diners, ni que ens diguin que tenen un col·lapse respecte a la reubicació d’aquest nombre tan ridícul de tècnics de suport.

Creiem que és difícil fer la comparativa amb altres cossos, com es vol fer, no és la solució ni aporta res de nou, ja que en el cas d’alguns cossos tenen classes passives, que és diferent del règim general de la seguretat social, i en cas d’incapacitats permanents no treballen. També vàrem apuntar que els cossos estatals es jubilen amb 65 anys i no abans.

3.- Es demana aplicació de poder fer la segona activitat en un altre cos i també es demana la segona activitat sense destí.

En un altre cos vol dir, per exemple, que un mosso nivell 1 passaria a categoria del cos d’administratius amb el sou d’administratius. Es diu que pot ser que algú ho vulgui. És complicat, ja que s’ha de regular des de funció pública.

Es diu que si no que demanin una plaça de les que surten per l’ATRI i se li dóna una excedència per incompatibilitat. Però, clar, s’ha de tenir present que el sou seria d’administratiu.

En relació amb una segona activitat sense destí que s’ha plantejat per part d’un sindicat, l’administració no està per això i considera que no és el tarannà de la segona activitat.

4.- Informes de segona activitat d’adaptació del lloc de treball.

Les adaptacions dels llocs de treball poden ser indefinides, es van renovant i no tenen límit de temps.

Les comissions de servei mèdiques són de 18 mesos i es poden renovar.

En relació amb aquest aspecte, tenim una dificultat entre el contingut dels informes de vigilància de la salut i el que entenen els comandaments. S’està elaborant un sistema perquè quedi clar què es vol dir i què es pot fer i què no. Es va posar un exemple sobre si un funcionari pot fer servei radar o no.

Nosaltres vàrem manifestar:

1.- Que de tot expedient que sigui elaborat per adaptació o segona activitat, el funcionari ha de tenir una còpia amb la totalitat dels informes.

2.- Que els informes mèdics no poden solament “recomanar” sinó que s’ha de ser clar i concret.  No es pot dir, per exemple, que es recomana no portar més de dues hores l’armilla, perquè al final el que passarà és que la portarà 5 hores i després vindrà una baixa laboral. 

3.- El que vàrem dir és que si surt un funcionari amb una discapacitat a fer, per exemple, un radar (o altres serveis) i si quan surt de comissaria resulta que es troba pel camí amb un atracament o és requerit, no podrà actuar i podem tenir un greu problema.

Es diu que respecte a això el que es mira és el tant per cent de probabilitats que això passi i que és una probabilitat escassa. (Però, i si passa?)

5.- De les funcions de segona activitat.

Es va manifestar que en alguns serveis s’utilitzava a la gent de segona activitat pel servei toga. Es va dir que en tota Catalunya va passar amb 9 funcionaris i que si en algun lloc són utilitzats sovint que es comuniqui.

Que un funcionari en segona activitat no deixa de ser operatiu al 100 %.

En relació amb les funcions han d’encaixar al mateix lloc i la destinació on la tenia, que l’administració no té l’obligació de destinar a prop de casa, ja que no està escrit, s’intenta donar el que es demana.

Vàrem posar de manifest que les funcions s’han de pactar amb el funcionari i, tal com indica la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat, la qüestió mèdica ja està resolta i l’adaptació s’ha de fer sobre els AJUSTAMENTS RAONABLES i en relació amb la discapacitat i la seva patologia.

6.- Règim disciplinari.

Manifesta un sindicat que com pot ser que per un expedient es pugui traslladar a un funcionari a un altre lloc, quan es poden aplicar altres sancions.

Diuen que no es poden fer excepcions al règim disciplinari perquè estigui en segona activitat i que s’ha de fer valer en la tramitació de l’expedient.

7.- Relació de llocs de treball de segona activitat.

Es va posar de manifest que s’està elaborant quins llocs poden ser de segona activitat i quins serveis, que no està finalitzat del tot i que això s’ha de fer d’acord amb la relació de llocs de treball i que és molt complicat, van dir alguns exemples.

Exemples:

OACS: el 50% pot ser de segona activitat.

Suport: el 50% pot ser de segona activitat.

Jutjats: el 75 %  pot ser de segona activitat

ARRO: el 5 %  pot ser de segona activitat.

USC: 2285 llocs de treball que poden ser de segona activitat.

Trànsit: 99 llocs de treball que poden ser de segona activitat.

TOTAL DE LLOCS QUE PODEN SER DE SEGONA ACTIVITAT: s’identifiquen 3900.

La idea exposada és que es vol crear com una subrelació de llocs de treball perquè estiguin identificats i que els funcionaris es puguin quedar en el seu servei.

Un problema és la gestió amb la relació de llocs de treball i donar compliment a la normativa de gestió.

Vàrem posar de manifest que en la relació de llocs de treball estan regulades més places que les que estan ocupades.

Comprovades les dades donen el següent resultat:

Relació de llocs de treball del 2018 aprovada 10 de gener 2019:

Total places 21215. No consten els tècnics de suport.

Plantilla de places ocupades 16610. No consten els tècnics de suport.

Està clar que tenim moltes més places que les que estan ocupades. És complicat? Pot ser, però amb aquestes dades no creiem que tant.

8.- Aportacions a la consulta pública al portal.

Es va parlar de les aportacions fetes en el portal de la participació de la Generalitat sobre el nou projecte de decret de segona activitat. Es farà un informe de totes, res de nou.

Es va dir que era millor per operativitat tothom en segona activitat, que la idea és que el personal es quedi en la mateixa destinació de moment, així com canviar el procediment.

Van insistir que l’administració no parla de pensions i que no en volen saber res i sobretot que no és de la seva competència. 

També l’administració va manifestar que bastants funcionaris van demanar fa temps retorn de placa i segona activitat, a la qual cosa vàrem contestar que això ja era molt antic i que ja no és vàlid. 

Nosaltres vàrem dir: que pot ser que alguns pensin això però que a molts llocs els comentaris no són aquests, sinó que són que no pot ser cobrar les dues coses, etc.

Que el que no pot ser és que per part d’alguns es vulgui utilitzar la capacitat normativa per perjudicar alguns, perquè  ja sabem què farà l’INSS.

El problema que poden tenir, en referència a la famosa sentència del Suprem és que en algun moment hi cap la possibilitat que decaigui per una millor, i en això estem. Quan això passi l’INSS no tindrà on emparar-se.

En segon lloc, per poder retirar prestacions l’INSS ha de posar demandes als jutjats i, el que és més important, les han de guanyar.

Ara per ara l’INSS ja ha dit que les places de tècnic de suport són compatibles.

Aquests que diuen tot això en contra, què faran quan hi hagi una nova sentència del Suprem?

Vàrem manifestar que és impossible de poder dir alguna cosa concreta sense cap document amb contingut de l’articulat del nou decret, però que sempre que es causi un perjudici no estarem d’acord.

NO ENS VAN DONAR CAP TEXT NI CAP DATA, EL QUE NO PODEM FER ÉS ESPECULAR.

Hem fet una síntesi molt esquemàtica sobre les coses que es van dir. AGRAIRÍEM QUE SI ALGÚ APRECIA ALGUNA EQUIVOCACIÓ ENS HO DIGUI.

GRÀCIES A TOTS, CONTINUAREM.

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: