Última hora

La Direcció General de la Policia va de bòlit per modificar el decret de segona activitat

El dia 23 de novembre vam assistir a una sessió extraordinària de la Comissió Permanent de Segona Activitat del CME (COPSA) per tractar un text sobre la modificació del Decret 246/2008 de segona activitat en relació amb les places de tècnic de suport no policial per persones amb discapacitat.

Us fem un resum i unes consideracions sobre el que considerem més important:

1.- Votació fantasma:

Vam intervenir en referència a l’acta de la darrera COPSA del dia 16-09-21, on es fa constar que es dóna per acordada per assentiment la proposta del canvi de gestió, de publicació de la nota informativa i d’impulsar una modificació normativa amb caràcter urgent. I es va publicar una nota informativa al respecte a la intranet. 

Al respecte vam manifestar que considerem que s’incompleix l’article 7 del Reglament intern de la Comissió Permanent de Segona Activitat del cos de Mossos d’Esquadra, que diu que les decisions s’adoptaran amb votació per majoria. 

Com aquesta votació no va tenir lloc el dia 16-09-21, vam demanar que es fes en aquesta sessió extraordinària, que s’adjunti un annex a aquesta acta i que se sàpiga qui vota a favor, en contra o s’ha abstingut. També vam demanar que aquesta votació es faci pública a la intranet tal com es va fer pública la nota informativa.

Segons l’administració, ja es va preguntar si es volia votar i es va contestar. Que únicament el representant d’AILMED va prendre la paraula per manifestar que no tenen cap posició al respecte, perquè necessitaven estudiar la proposta.

Per tant, es van remetre a l’acta de l’anterior sessió en què es fa constar que “atès que ningú s’hi oposa, es dóna per acordada per assentiment la proposta del canvi de gestió, de publicació de la nota informativa i d’impulsar una modificació normativa amb caràcter urgent”. 

Així doncs, l’administració considera que no s’ha de votar perquè l’acord ja estava aprovat.

Evidentment no estem d’acord. Al reglament intern no existeixen els “acords per assentiment”, sinó que per a la vàlida adopció d’acords, les decisions s’han d’adoptar per votació per majoria. 

Vam manifestar que no estem d’acord amb el canvi de gestió i que ara a correcuita es vulgui fer un canvi a la normativa. 

2.- La proposta de modificació de decret queda resumida en 5 eixos:

 1. Que exclou a persones amb discapacitat, com les persones amb discapacitat amb incapacitats permanents absolutes i grans invalideses que puguin tenir capacitat laboral.
 2. Que derogarà tot el que fa referència als tècnics de suport no policial del Decret 246/2008 de segona activitat.
 3. Que les persones amb discapacitat en places de tècnic de suport no policial podran passar voluntàriament a segona activitat.
 4. Que les actuals places de tècnic de suport no policial ocupades per persones amb discapacitat que no exerceixin aquesta opció voluntària de passi a segona activitat es mantindran igual i s’identificaran com a llocs a extingir en el moment que resultin vacants.
 5. Que a partir de l’entrada en vigor de la modificació del decret les persones amb discapacitat a les que se li reconegui una incapacitat permanent total passaran a segona activitat.

3.- Amb relació al preàmbul vam dir que:

S’esmenta la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, però s’obliden altres normatives rellevants, com pot ser: 

 • Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació i l’ocupació.
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

Per tal motiu, en el preàmbul han de constar més normatives en relació amb els drets de persones amb discapacitat.

Es parla de la Convenció, però, en canvi, no s’aplica. Es nega el dret al treball a les persones amb discapacitat amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa que tinguin capacitat laboral. 

També pensem que en el preàmbul hi ha coses que sobren, no deixen de ser una opinió particular. Quan es diu, en relació amb els tècnics de suport no policial, que hi ha hagut un creixement exponencial, que hi ha un “esgotament del sistema” i que hi ha impossibilitat de trobar altres llocs de treball, es dóna una opinió. Nosaltres considerem que no és cert, que continuen havent-hi molts llocs de treball per aquestes persones amb discapacitat.

També considerem que sobre l’aplicació de la Convenció es fa referència al preàmbul als ajustos raonables per a persones amb discapacitat, quan resulta que fins ara no s’han aplicat correctament. Perquè els ajustos raonables vol dir accessibilitat al lloc de treball, ajustar les funcions a les patologies, i estem tenint molts problemes al respecte.

Un exemple el tenim actualment amb les darreres 80 places de tècnic de suport no policial entre les quals les persones han d’escollir quan sol·liciten una plaça. Tenim persones a Lleida, que no tenen plaça a prop per escollir, que estan demanant plaça a Barcelona i Tarragona, i que resulta que per la seva discapacitat no poden conduir. Com ho farem?

En relació amb això, no és el mateix una segona activitat amb una incapacitat permanent que l’accés a una segona activitat sense incapacitat permanent, quant a les destinacions i les funcions.

4.- Amb relació a l’articulat vam dir que:

Com ja hem dit, no estem d’acord amb l’exclusió de persones amb discapacitat amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa que tinguin capacitat laboral

Respecte a l’article 6 de la proposta de modificació, que modifica l’article 18.2 del decret, el tribunal mèdic no està legitimat per iniciar tràmits necessaris per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.   

Amb relació a què els actuals tècnics de suport no policial puguin passar a segona activitat, considerem que això comportarà més problemes que beneficis, ja que no considerem oportú que personal amb una incapacitat permanent hagi de vestir uniforme. Lògicament, no deixa de tenir caràcter voluntari i, hem de ser clars, la gent amb què hem parlat prefereixen la prestació que la plaça. 

Respecte als tècnics de suport no policial actuals, s’hauria d’entendre millor què vol dir llocs a extingir, perquè les persones que ocupen aquestes places que, per exemple, estan en excedència si volen tornar haurien de tornar a una plaça de tècnic de suport no policial.

Tota la part referent a incapacitats permanents absolutes o grans invalideses, a les quals no es permet treballar, pot comportar greus problemes a la llarga si algú al qual se li hagi reconegut vol ser reubicat. 

L’ONU prescindeix del model mèdic i passa a un model integrador, la patologia ja la coneixem, ara s’han de mirar les capacitats.  

En relació amb què les places de tècnic de suport no policial són “llocs a extingir en el moment que resultin vacants”, considerem que si el funcionari té un nomenament per aquesta plaça i que per exemple:

 1. Torna d’excedència.
 2. L’INSS li retira la incapacitat permanent total i la torna a recuperar judicialment.
 3. Canvia de població el lloc de treball.
 4. Etc.

Llavors hauria de tornar a la plaça de tècnic de suport no policial per la qual va ser nomenat, per molt que la plaça sigui provisional. 

El Comitè de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat (en el dictamen respecte de la comunicació núm. 37/2016), ens diu:

“[…] considerando las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras actividades complementarias.

Para ello, es necesario que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad, encaminado a la inclusión de esta última en las soluciones posibles que permitan la mejor realización de sus derechos y el fomento de sus capacidades.”

És important destacar que parla de diàleg amb la persona amb una discapacitat, és a dir, que s’hauria de pactar o negociar amb la persona. També cal destacar que, considerant les capacitats que la persona pugui tenir, la reubicació pot ser en segona activitat o altres activitats complementàries, i aquesta proposta de modificació de decret no contempla res d’això, quan s’hauria de poder escollir. 

Ara s’ha fet una reserva de les darreres 80 places de tècnic de suport no policial entre les quals les persones han d’escollir quan sol·liciten una plaça, la pregunta és: què passarà en el marge entre que s’esgotin aquestes 80 places que queden i l’entrada en vigor de la modificació?

5.- Algunes conclusions que vam treure de tot plegat:

És una modificació que no ens agrada, que portarà molts conflictes i molts problemes. Perquè una cosa és que el text digui segons quines coses i altra cosa és que s’apliquin. 

Fins ara els ajustos raonables, el tema de les capacitats i les funcions, l’accessibilitat al lloc de treball, etc., no s’han aplicat correctament. Sospitem que tot continuarà igual, com fins ara.

Amb les persones amb una incapacitat permanent trobarem conflictes amb el tema de l’uniformitat, de portar armilla, armes, funcions, etc.

Tothom sap que el passi a segona activitat d’aquestes persones amb discapacitat possiblement comportarà l’obertura d’expedient per part de l’INSS d’incompatibilitat de les prestacions que puguin rebre. Per fer-ho, l’INSS ha vingut abusant d’una lamentable sentència del Suprem del 2017, però inevitablement vindran més sentències i veurem si hi ha un canvi de criteri del Suprem sobre aquesta qüestió. Tenim l’esperança que serà aviat.

Deixar clar: no és mateix un mosso d’esquadra operatiu que un mosso d’esquadra en segona activitat, i molt menys un mosso d’esquadra amb una incapacitat permanent, sigui la que sigui.

Vist el que hi ha, ja que no es modifica el tema del tribunal mèdic i es permet la participació de l’ICAM, cosa que considerem incongruent, aconsellen a tots els funcionaris, tinguin o no tinguin una incapacitat permanent en el futur, que vagin amb el seu propi metge o pèrit a aquest tribunal perquè defensi els seus interessos, no els de la casa, i valori concretament si pot portar arma, armilla, uniforme, etc.  

Demà dia 30 de novembre ens han convocat a una nova reunió de la COPSA, perquè volen aprovar un text definitiu un cop incorporades les propostes que s’han fet. Sembla que van de bòlit.

Continuarem informant. 

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: