Última hora

Passeu i veureu el desgavell i la confusió amb la jubilació anticipada del cos de mossos d’esquadra que s’ha negociat

En una nota informativa en relació amb la nòmina del mes de gener, emesa el 24 de gener de 2022,  de la Subdirecció general de Recursos Humans, Direcció General de la Policia, es va informar que a la nòmina del mes de gener s’aplicaria la cotització addicional prevista a la disposició addicional vintena bis del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb la jubilació anticipada del cos de Mossos d’Esquadra, i que l’article 106 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, estableix en un 1,76%.

Tanmateix, en aquesta nota s’advertia que els òrgans competents (INSS i TGSS) havien de confirmar que aquesta cotització addicional s’havia d’aplicar a les persones amb discapacitat que ocupen llocs de treball de tècnic/a de suport no policial. En aquest sentit, es diu que, en cas que posteriorment es rebessin indicacions en un altre sentit, es durien a terme les regularitzacions pertinents.

Recordem que en la darrera Comissió permanent de segona activitat (COPSA) es va preguntar si es podrien jubilar anticipadament de manera voluntària les persones amb discapacitat que ocupen aquestes places de tècnic/a de suport no policial, i que la resposta va ser que això dependrà dels criteris d’interpretació que faci l’INSS i que, en principi, el text normatiu sobre jubilació anticipada, als pressupostos de l’Estat, parla del cos i no es fan excepcions, però no es van voler arriscar a donar una resposta ferma sobre aquesta qüestió.

Arribada la nòmina de gener de 2022, ens trobem que s’ha aplicat la cotització addicional a les nòmines de les persones amb discapacitat que ocupen llocs de treball de tècnic/a de suport no policial.

El que hagués estat lògic i just és, davant el dubte, fer el contrari. És a dir, no haver  aplicat la cotització addicional a aquestes persones fins no tenir la confirmació pertinent i després, si la resposta és positiva, regularitzar les cotitzacions aplicant endarreriments de manera retroactiva.

Tanmateix, el més fàcil és aplicar-ho a tothom i a córrer.

Seria bastant lamentable que s’hagi aplicat,  que a posteriori es rebi una resposta dels òrgans competents (INSS i TGSS) dient que no se’ls ha d’aplicar i no es poden jubilar anticipadament i, finalment, que es faci una regularització tornant els diners i aquí no ha passat res.

El cas és que, ara mateix, aquestes persones amb discapacitat no saben a què atenir-se, no saben si haver cotitzat els dóna dret o no a una jubilació anticipada.

Sigui com sigui, demanem a la Direcció General de la Policia que faci pública la resposta dels òrgans competents (INSS i TGSS) quan la tingui.

Tot plegat és una petita part del desgavell i la confusió que s’ha creat amb l’aplicació de la jubilació anticipada de mossos d’esquadra que s’ha negociat. Farem aviat un comunicat més ampli al respecte.

About AILMED (558 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: