Última hora

Articles by AILBOD

About AILBOD (73 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Bombers de la Generalitat amb Discapacitats (AILBOD), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels bombers que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions en segones activitats dintre del cos.

JUNTS PEL NO… a la segunda actividad con discapacidad

En Catalunya existe todo un movimiento por los derechos de los trabajadores con algún tipo de discapacidad que reivindican, sobre todo, la dignidad y el derecho al trabajo en consonancia con las leyes estatales y los acuerdos internacionales también ratificados por España. Un movimiento que, en [...]

27 Agost, 2017 // 0 Comments

Compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del cos a mossos, comentant també a bombers i policies locals.

Compareixença el 28 de maig a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya. La nostra Associació de bombers Ailbod va ser invitada per Ailmed (mossos), al igual que als nostres representants sindicals i la associació Ailpod (policies locals). Les nostres associacions anaven acompanyades [...]

19 Juny, 2015 // 0 Comments