Última hora

Articles by AILMED

About AILMED (542 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Preguntem al director general de la Policia sobre quines són les funcions no policials que pot realitzar el personal amb discapacitat que ocupa llocs de treball de Tècnic de Suport no Policial (TSNP)

Recentment hem tramitat per registre unes instàncies al director general de la Policia del Departament d’Interior, per tal de sol·licitar tota una sèrie de qüestions. En una d’elles demanen informació sobre quines són les funcions no policials que pot realitzar el personal amb [...]

13 de Setembre de 2021 // 0 Comments

Preguntem al director general de la Policia com realitza l’administració el càlcul del complement d’Incapacitat Temporal (IT) a partir de l’any de baixa

Recentment hem tramitat per registre unes instàncies al director general de la Policia del Departament d’Interior, per tal de sol·licitar tota una sèrie de qüestions. En una d’elles demanen informació sobre el pagament al treballador a partir de l’any de baixa, d’Incapacitat Temporal [...]

10 de Setembre de 2021 // 0 Comments

Crespo & Fanlo Advocats guanya altra sentència que anul·la la jubilació forçosa d’un Guàrdia Urbà de l’Ajuntament de Barcelona amb incapacitat permanent total i li permet poder passar a segona activitat

Recentment, sota la direcció lletrada de Mónica Fanlo de Crespo & Fanlo Advocats, hem obtingut sentència favorable que estima la demanda d’un Policia local, Guàrdia Urbana de Barcelona, davant la resolució de jubilació forçosa de l’Ajuntament de Barcelona per motiu [...]

18 de Mai de 2021 // 0 Comments

Primera sentència d’extensió d’efectes guanyada per Crespo & Fanlo Advocats sobre la retroactivitat dels efectes econòmics de la concessió de la plaça de suport tècnic no policial

Recentment, sota la direcció lletrada de Mónica Fanlo de Crespo & Fanlo Advocats, hem obtingut sentència favorable en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Sala contenciosa administrativa, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per part de [...]

14 de Mai de 2021 // 0 Comments