Última hora

Departament d’Interior

Preguntem al director general de la Policia sobre quines són les funcions no policials que pot realitzar el personal amb discapacitat que ocupa llocs de treball de Tècnic de Suport no Policial (TSNP)

Recentment hem tramitat per registre unes instàncies al director general de la Policia del Departament d’Interior, per tal de sol·licitar tota una sèrie de qüestions. En una d’elles demanen informació sobre quines són les funcions no policials que pot realitzar el personal amb [...]

13 de Setembre de 2021 // 0 Comments

Contestem algunes qüestions sobre l’informe publicat d’avaluació de les aportacions efectuades en la consulta pública prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra

Com ja sabeu, es va dur a terme una consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifica l’actual regulació establerta al Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de [...]

8 de Novembre de 2020 // 0 Comments

AILMED afegeix les seves propostes a la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels membres del cos de Mossos d’Esquadra

El Govern va decidir impulsar la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels membres del cos de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra. L’Associació per la Integració Laboral – [...]

11 de febrer de 2020 // 0 Comments