Última hora

Generalitat de Catalunya

AILMED afegeix les seves propostes a la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels membres del cos de Mossos d’Esquadra

El Govern va decidir impulsar la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels membres del cos de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra. L’Associació per la Integració Laboral – [...]

11 de febrer de 2020 // 0 Comments

La Generalitat de Catalunya va discriminar mossos d’esquadra per raó de discapacitat i els va vulnerar el principi d’igualtat segons diferents sentències judicials

L’any 2014, un grup de mossos/es d’esquadra que havien tingut una discapacitat sobrevinguda, i a conseqüència de la mateixa havien sigut declarats per l’INSS en situació d’incapacitat permanent total, van sol·licitar reincorporar-se a places de tècnic de suport. Molts d’ells [...]

14 d'Octubre de 2019 // 0 Comments