Última hora

Justícia

Gavá se suma a la extensa jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al derecho de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local a desempeñar un puesto en segunda actividad

Como a continuación podréis leer en este artículo publicado recientemente por un medio de comunicación, nuestro compañero, afiliado y miembro de la Junta de AILPOLD ha recibido una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Queremos resaltar del fallo del Tribunal lo [...]

15 Juliol, 2019 // 0 Comments

Sumem una altra Sentència de reconeixement total de retroactivitat de salaris i cotitzacions al moment en què els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra són cessats per motiu de discapacitat

Recentment hem obtingut una altra important Sentència, que encara no és ferma. Es tracta d’una Sentència guanyada per un dels nostres afiliats, assistit per la Lletrada Da. Mónica Fanlo Busquet, en què la part contrària era el departament d’Interior, representat i defensat per un [...]

7 febrer, 2019 // 0 Comments

Sentència de reconeixement total de retroactivitat de salaris i cotitzacions al moment en què els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra són cessats per motiu de discapacitat

Recentment hem obtingut una important Sentència, que encara no és ferma. Es tracta d’una Sentència guanyada per un dels nostres afiliats, assistit per la Lletrada Da. Mónica Fanlo Busquet, en què la part contrària era el departament d’Interior, representat i defensat per un [...]

29 Novembre, 2018 // 2 Comments

El TSJC sentencia que és il·legal l’actuació d’Interior i de la Direcció General de la Policia en jubilar forçosament a dos mossos d’esquadra per incapacitat permanent

Tenim dues importants sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta. La Sentencia nº 877/2017 de 28 de desembre de 2017 i la Sentencia nº 878/2017 de 28 de desembre de 2017. En aquestes sentències queda clar que és il·legal jubilar [...]

31 gener, 2018 // 1 Comment