Última hora

Mossos d’Esquadra

Preguntem al director general de la Policia sobre quines són les funcions no policials que pot realitzar el personal amb discapacitat que ocupa llocs de treball de Tècnic de Suport no Policial (TSNP)

Recentment hem tramitat per registre unes instàncies al director general de la Policia del Departament d’Interior, per tal de sol·licitar tota una sèrie de qüestions. En una d’elles demanen informació sobre quines són les funcions no policials que pot realitzar el personal amb [...]

13 de Setembre de 2021 // 0 Comments

Preguntem al director general de la Policia com realitza l’administració el càlcul del complement d’Incapacitat Temporal (IT) a partir de l’any de baixa

Recentment hem tramitat per registre unes instàncies al director general de la Policia del Departament d’Interior, per tal de sol·licitar tota una sèrie de qüestions. En una d’elles demanen informació sobre el pagament al treballador a partir de l’any de baixa, d’Incapacitat Temporal [...]

10 de Setembre de 2021 // 0 Comments