Última hora

Parlament de Catalunya

Publicada al BOPC la Resolució 458/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i personal penitenciari

Al BOPC de 4 de novembre de 2016 es va publicar una Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra, els policies locals i els bombers, per tal de ser votada davant la Comissió d’Interior. Aquesta Proposta de resolució es va votar el 15-2-17 davant la Comissió [...]

27 febrer, 2017 // 2 Comments

Ciutadans presenta la proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les Policies Locals

El 13 de juliol de 2015 tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya van presentar a la mesa del Parlament la proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les [...]

15 febrer, 2017 // 1 Comment

Informe sobre el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació a la modificació de la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra

A l’Avantprojecte de llei de mesures, el títol IV, anomenat “Mesures administratives en matèria de funció pública”, modifica, entre d’altres, la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Al respecte, la nostra associació va realitzar un informe en relació al projecte [...]

27 gener, 2017 // 1 Comment

Vot particular de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya sobre la regulació del temps de treball i de la segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policies Locals

En data 14 de novembre de 2016 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, i amb [...]

29 Novembre, 2016 // 0 Comments