Última hora

Bombers de la Generalitat

Proposta de resolució sobre el tracte als membres del Cos de Mossos d’Esquadra amb discapacitat derivat de la regulació de la situació administrativa de segona activitat

El Grup Parlamentari Socialista va presentar a la mesa del Parlament de Catalunya una proposta de resolució que, ja acabat el període de presentació d’esmenes, serà substanciada davant la Comissió d’Interior. Aquesta proposta de resolució tracta de la segona activitat als cossos de [...]

14 Juliol, 2015 // 0 Comments

Compareixença a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, per informar sobre la situació de les persones amb discapacitat del cos a mossos, comentant també a bombers i policies locals.

Compareixença el 28 de maig a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya. La nostra Associació de bombers Ailbod va ser invitada per Ailmed (mossos), al igual que als nostres representants sindicals i la associació Ailpod (policies locals). Les nostres associacions anaven acompanyades [...]

19 Juny, 2015 // 0 Comments