Última hora

CERMI

Derechos Humanos y Discapacidad: Informe España 2014: La Generalitat de Catalunya vulnera la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat amb la seva policia autonòmica

La Generalitat de Catalunya vulnera la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat amb la seva policia autonòmica a la que li sobrevé una discapacitat que implica una incapacitat laboral, a la que se li nega l’accés a una segona activitat. Exclusió i discriminació directa a [...]

1 de Setembre de 2015 // 0 Comments

Informe jurídic del CERMI sobre igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat en el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra

El CERMI, com a organisme oficial a Espanya de seguiment per promoure, protegir i supervisar la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, veu en el Decret 246/2008 discriminació per motiu de discapacitat per part del Departament [...]

8 de febrer de 2015 // 3 Comments

Cuando la discapacidad no es bienvenida

REPORTAJE Política discriminatoria de la Generalitat Catalana contra los mozos de escuadra, bomberos y policías locales con discapacidad sobrevenida 08/01/2015  Pamela Barahona Los funcionarios discriminados piden ser reubicados en puestos de trabajo acordes a su formación y, sobre todo, dignos [...]

11 de gener de 2015 // 0 Comments