Última hora

Comissió permanent de segona activitat de mossos d’esquadra

Sentència de mesura cautelar del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a que AILMED pot participar en la comissió permanent de segona activitat de mossos d’esquadra

L’Associació per la Integració Laboral – Mossos d’Esquadra amb Discapacitat (AILMED) va demanar per instància al Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que donés les ordres oportunes amb caràcter d’urgència per tal de permetre i habilitar [...]

18 de febrer de 2020 // 0 Comments