Última hora

Informes del CERMI

Derechos Humanos y Discapacidad: Informe España 2014: La Generalitat de Catalunya vulnera la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat amb la seva policia autonòmica

La Generalitat de Catalunya vulnera la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat amb la seva policia autonòmica a la que li sobrevé una discapacitat que implica una incapacitat laboral, a la que se li nega l’accés a una segona activitat. Exclusió i discriminació directa a [...]

1 Setembre, 2015 // 0 Comments

Informe del CERMI sobre anàlisi de legalitat, des del punt de vista de la igualtat i no discriminació, de la situació de la Policia Local de Catalunya en relació al passi a segona activitat

El CERMI, com a organisme oficial a Espanya de seguiment per promoure, protegir i supervisar la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, analitza com al personal de la Policia Local al que sobrevé una discapacitat i l’és reconeguda una situació d’incapacitat [...]

15 Març, 2015 // 0 Comments

Informe jurídic del CERMI sobre igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat en el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra

El CERMI, com a organisme oficial a Espanya de seguiment per promoure, protegir i supervisar la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, veu en el Decret 246/2008 discriminació per motiu de discapacitat per part del Departament [...]

8 febrer, 2015 // 3 Comments