Última hora

Llei 10/1994

Els nous nyaps al·lucinants del departament d’Interior: La pudor de segregació a la Llei de pressupostos i les modificacions en la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra

El 30 de març es va publicar al DOGC la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments [...]

2 d'Abril de 2017 // 0 Comments

Informe sobre el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació a la modificació de la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra

A l’Avantprojecte de llei de mesures, el títol IV, anomenat “Mesures administratives en matèria de funció pública”, modifica, entre d’altres, la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Al respecte, la nostra associació va realitzar un informe en relació al projecte [...]

27 de gener de 2017 // 1 Comment