Última hora

Test sobre segona activitat

EINSTEIN11gif

Et creus que coneixes els teus drets i que ho saps tot sobre la segona activitat i el seu decret en el cos de mossos d’esquadra? Et proposem intentar esbrinar les respostes que la nostra associació donaria a unes quantes preguntes que poca gent es fa. El nostre objectiu és fer-vos reflexionar sobre el tema i alhora que rigueu una mica, així que hem barrejat la nostra resposta amb d’altres “iròniques” o absurdes (tot i que algú potser donaria algunes com a bones). Al final teniu les respostes que nosaltres donariem, però si us plau no feu trampa i intenteu-ho que és molt fàcil! Sentit comú! Comenteu i si teniu qualsevol dubte o pregunta més ens la feu arribar. Endavant:

1. Per quin motiu a un mosso se l’ha d’excloure de estar en segona activitat i se l’ha de retallar el salari?
a) Per ser una dona
b) Per ser homosexual
c) Per ser negre
d) Per ser discapacitat

2. En quin article de la llei 10/94 del cos de mossos d’esquadra es parla de places de “tècnic de suport” fora de la segona activitat?
a) No fa falta. Amb un decret es poden afegir coses a la llei que es desenvolupa
b) Un decret et pot posar fora de la llei i inventar-se coses noves, són trucs del món del dret
c) En cap article. O s’està en situació ordinària o en segona activitat. No hi ha més
d) És que si englobem aquestes places en segona activitat i fem cas a la llei no es pot retallar el sou!

3. Existeix la jubilació forçosa de la persona funcionaria per motiu d’incapacitat permanent?
a) Sí perquè amb un decret es poden afegir coses a la Llei General de la Seguretat Social
b) Sí perquè és com si estiguéssim a les classes passives de l’estat
c) Sí. Si no llavors no ens podem treure de sobre discapacitats tan fàcilment!
d) No. Al règim general de la seguretat social al qual cotitzem només es contempla la jubilació per edat

4. És compatible una discapacitat amb grau d’incapacitat permanent total amb la segona activitat?
a) Millor que no! És complicat això d’integrar un discapacitat. Que es busquin feina on sàpiguen fer-ho
b) És compatible. Ja ho era segons doctrina del Suprem i des de l’1-1-13 es clarifica amb la modificació de la Llei General de la Seguretat Social
c) Si és així, aquesta mena de xollos no haurien d’estar permesos pels discapacitats
d) Sí home! Si volen ser funcionaris que opositin altra vegada a places reservades per discapacitats

5. Quan es passa a segona activitat per disminució no es perd cap nòmina durant el procés d’adscripció al nou lloc de treball. Què passa quan es sol·licita una plaça de “tècnic de suport”?
a) Com et donen de baixa del cos no cobres nòmina. Com no hi ha límit de temps d’adscripció a la plaça pots estar anys sense nómina
b) Doncs sense nòmina i quan vingui de gust ja t’avisen
c) Doncs que pateixi una mica sense nòmina que els que están sans la necessiten més
d) Doncs el tracte és diferent perquè ets un discapacitat

6. El decret de segona activitat parla de persones amb discapacitat. Com és que no s’esmenta cap normativa de l’estat o internacional que forma part del nostre dret (com directives europees o la Convenció de l’ONU) sobre els drets de les persones amb discapacitat?
a) Perquè no toca. El cos de mosos té la seva pròpia regulació en la matèria al marge de la resta. Sòn altra categoría de discapacitats
b) Normativa internacional?! ja ja ja! Sí clar! Aplicarem la d’Austràlia ja ja ja!
c) No hi ha explicació possible
d) Ah?! Existeix aquesta normativa? Tenen drets?

7. Perquè a la nòmina d’un “tècnic de suport” posa mosso?
a) Perquè queda bonic
b) Perquè s’ha d’omplir el forat
c) No és cert però ho fan perquè no et posis trist (bastant tens amb la discapacitat)
d) Perquè es continua en actiu en el cos de mossos d’esquadra

8. Com és que el decret de segona activitat posa que un “tècnic de suport” té el règim disciplinari i d’incompatibilitats del cos de mossos?
a) Perquè es continua en actiu en el cos de mossos d’esquadra
b) Per recordar-te que havies sigut mosso
c) Perquè el dels administratius és fluixet
d) Perquè tinguis les obligacions però no els drets

9. En quin article del decret de segona activitat posa canvi de número de TIP a un “tècnic de suport”?
a) No fa falta, es dedueix del text
b) Com et donen una acreditació que no existeix al cos de mossos doncs et donen un número de TIP de fora del cos. És lògic
c) Si et donen un número de TIP d’altre cos canvies de cos, és un truc que es fa sovint a la funció pública
d) En cap article. Posa canvi d’acreditació però no de número de TIP

10. Com és que la plaça d’un “tècnic de suport” està a l’RLT del cos de mossos?
a) Per despistar
b) Perquè la plaça és al cos de mossos i es continua en actiu
c) Això no vol dir res, ja no ets mosso i ja està
d) Per poder continuar rebent de l’estat part del sou

11. Si els “tècnics de suport” no estem en segona activitat, en quina situació estem?
a) Tenim una plaça al cos en “negre” esperant un futur canvi a la llei
b) És com si no estiguéssim
c) No podem estar en una situació no contemplada a la llei
d) És una situació no contemplada a la llei però és igual, el decret se la pot inventar

12. En quin article del decret de segona activitat tenim que els “tècnics de suport” depenem del cos d’administratius?
a) No cal article. És perquè es dedueix del text que ja no ets mosso
b) Simplement és així perquè un discapacitat no pot ser mosso en segona activitat
c) No fa falta que ho posi, et diuen que és així i ja està
d) En cap article

                                                           Clica aquí:

Respostes

Anuncis

2 Comments on Test sobre segona activitat

 1. Carlos Alegre Lasterra // 1 Desembre, 2017 a les 13:36 // Respon

  Tinc una pregunta per fer-vos: Us heu plantejat que el fet de voler regular la segona activitat del cos de mossos d’esquadra obtindrà més perjudicis que beneficis? De què em serveix un número de TIP una placa o el que sigui si, a canvi, he de perdre la pensió per Incapacitat Permanent Total? Desconec la vostra situació, “companys”, però tenint en compte que tindré que portar una pròtesi la resta de la meva vida, amb el que això comporta (més intervencions per recanvis, pèrdua de mobilitat, etc) el poder cobrar la pensió a més del sou de mosso (tot i que sigui d’un nivell diferent al que pertanyia) com a mínim ajuda.
  M’agradaria saber si a tots els companys incapacitats els hi heu explicat les conseqüències que comportarà haver obert la caixa de pandora pel simple fer que us avorriu. Per què si, tot i portar molt de temps al cos, encara no heu après que la Generalitat i els seus polítics són PANDORA i sempre que algú pensa que és més llest que ells li acaben potent a tot el col·lectiu.

  M'agrada

  • >Primer de tot, queda clar que vostè no està afiliat a aquesta Associació, ja que si fos així les preguntes que fa ja les coneixeria de primera mà, ja que s’han donat a les diferents assemblees convocades per a tots els afiliats, tinguin o no una discapacitat. També interpretem, pel que manifesta, que sembla que vostè pertany al cos de mossos i que té una incapacitat permanent total (IPT), rebent vostè una prestació i les retribucions de mosso, menys el nivell que tenia quan era operatiu.
   Si fos afiliat, hauria de saber, com ja hem dit, que l’Associació està formada per mossos tinguin o no una discapacitat, és a dir, mossos que no tinguin res de res, mossos en segona activitat o mossos amb una incapacitat permanent (per cert, els mossos de segona activitat per disminucions psicofísiques també estan dins de la definició de discapacitat). També sabria que a la junta d’aquesta Associació tots som membres del cos i tots tenim una incapacitat, requisit per poder estar a la junta.

   >Segon: Recordar que a tots els tècnics de suport les normes que s’apliquen són totes elles les del cos de mossos d’esquadra, per tal motiu estem dintre del cos. Només cal que es miri la seva nòmina i veurà que posa mosso d’esquadra.
   No és una qüestió de TIPs o no tenir credencials, és una qüestió de drets vulnerats sistemàticament des de l’aprovació del famós decret Saura de segona activitat. Voldria recordar que la nostra lluita ve des del 2005, també recordar que els bombers amb incapacitats estan en segona activitat, fet reconegut per part de l’INSS i per Tribunal Suprem. Si el que es volia era l’equiparació amb bombers, hauria de ser en tot, no?
   La caixa de pandora no l’obrim nosaltres per avorriment, es va obrir amb un decret de Mossos de 2ª activitat discriminatori i vergonyós, fins i tot denunciat pel CERMI al comitè de l’ONU a Ginebra. Quan es va negociar el decret de 2ª activitat de Mossos i es va aprovar i es va publicar el desembre de 2008, resulta que bombers ja van lluitar per regular la 2ª activitat i ja tenien un decret des de 2001. Mentre que amb aquest decret en bombers es passava a 2ª activitat amb una IPT i no hi havia cap problema de compatibilitat amb la prestació que correspongués, resulta que per a Mossos es va negociar un decret que no solament deixava les IPT fora de la 2ª activitat sinó que a més regulava restar la prestació de la nòmina (encara que en 2015 això es va derogar, i també hi ha sentències en sentin contrari). Una absoluta vergonya. Com és possible que no es negociés el mateix de bombers? Són els Mossos inferiors en drets?
   Em pregunto com ens pot acusar d’avorriment sense saber què fem i sense ser afiliat, voldria que sabés que nostres no tenim alliberats, ni l’associació té cap ingrés ni rep res de l’administració. Tot plegat no deixa de ser una afirmació completament gratuïta.

   >Tercer: Voldria recordar que el Departament no té cap competència en relació a les prestacions de l’INSS, però sí que el treballador té l’obligació de comunicat a l’INSS quan inicia una activitat laboral. A partir d’això es pot obrir un expedient de revisió del grau de la incapacitat i la revisió de la prestació per incompatibilitat, en funció del resultat és el treballador el que haurà de fer valer els seus drets tant en l’àmbit administratiu com en la via dels Jutjats del social.
   La nostra associació en tot moment fa el que ha de fer i, respecte a la informació que reben els seus afiliats, tothom sap que les incapacitats són revisables fins a l’edat de jubilació, això inclou el grau i la prestació.
   Fins al moment, segons el Tribunal Suprem i l’INSS, era reconegut que la incapacitat permanent total era compatible amb la segona activitat, regulada en una modificació de la Llei general de la seguretat social del 2011.
   Sí que és cert que hi ha una sentència del Tribunal Suprem de principis d’aquest any en la qual es diu que no és compatible la segona activitat amb una incapacitat permanent. Aquesta sentència no crea jurisprudència i modifica el criteri del mateix Tribunal sense manifestar el perquè d’aquest canvi. Volem manifestar que contra la mateixa ES VAN EMETRE 3 VOTS PARTICULARS de Magistrats que no estaven d’acord amb el fonament d’aquesta.
   Hi ha uns quants companys que han estat citats per inici d’activitat laboral per revisar el grau i la possible incompatibilitat de la prestació, això ha anat passant des del 2009, i solament en un cas es va retirar la prestació que després es va recuperar via tribunals. Ara, a pesar de no estar en segona activitat, també estem a l’espera de veure com es resol el tema.

   >En definitiva: el fet de mantenir la prestació i les retribucions, la seva compatibilitat, és competència de l’INSS. Estiguis en segona activitat o com a tècnic de suport solament depèn de la interpretació que faci l’INSS, que pot ser contrària a la que fem nosaltres. Tal com hem dit, estem pendents de les revisions últimes de companys que són tècnics de suport.
   En relació a la resta dels seus comentaris que fa vostè que reiteren el mateix, creiem que es donen per contestats.

   >Quant a certes expressions que vostè utilitza li voldria manifestar el següent:
   .-A nosaltres ningú ens ha d’explicar com és l’administració i que el problema d’aquest cos és que està manat per tecnòcrates d’un nivell no gaire alt, i alguns vividors.
   .-Nosaltres no eliminem cap comentari, només aquells que són ofensius, però a causa de la seva reiteració els publicarem juntament amb aquesta resposta.
   .-Quina veritat sobre nosaltres? La que vostè deu opinar amb una manca total de coneixement de qui som i què fem?
   .- La forma de negociar o no amb l’Administració alguns la coneixen millor, no? Decret de 2a activitat restant la prestació del sou… Deixant a la gent a casa sense nòmina entre 2 i 6 anys… Ara gràcies a nosaltres un màxim de 6 mesos.

   >De l’últim comentari destacar:
   Ens acusa de falta d’amor propi i autoestima, doncs bé no l’hi penso contestar, perquè amb aquest llenguatge ja es retrata vostè sol.
   Vostè pot fer els comentaris que vulgui, però nosaltres estem en el nostre dret a no publicar o respondre comentaris ofensius.

   >Pel seu coneixement, i per acabar, no s’està tramitant res de res perquè estiguem en segona activitat i de moment no es tramitarà. Qualsevol cosa que hi hagi sempre es comunica als afiliats.
   Gràcies.

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: