Última hora

Informe jurídic del CERMI sobre igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat en el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra

Informe cermi

El CERMI, com a organisme oficial a Espanya de seguiment per promoure, protegir i supervisar la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, veu en el Decret 246/2008 discriminació per motiu de discapacitat per part del Departament d’Interior.

Aquí teniu un informe jurídic del CERMI sobre igualtat i no discriminació de persones amb discapacitat en el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra que desenvolupa la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de Mossos d’Esquadra.

El CERMI constata en el seu informe que aquest Decret inclou limitacions i diferències de tracte no contemplades en la Llei 10/1994, al passi a una segona activitat de les persones que estan en situació d’incapacitat permanent total, per les qui, innovant i creant un figura inexistent, preveu el passi a llocs no policials. D’altra banda, el Decret no contempla possibilitat alguna per a les persones a les quals se’ls hagi declarat una incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, per les qui crea una situació més greu ja que no els dóna cap opció de permanència en actiu.

Aquest Decret, també, separant-se de nou de la Llei 10/1994, i des de la figura ex novo que crea, modifica els drets retributius dels Mossos/es que passin a activitats no policials.

2015_SEGUNDO INFORME MOSSOS

Aquestes són algunes de les conclusions a les que arriba el CERMI en el seu informe:

 • Definir o aplicar el passi a segona activitat des de l’exclusió dels funcionaris amb incapacitats permanents, tal com fa el Decret 246/2008, constitueix discriminació directa en identificar un col·lectiu de persones discapacitades al que exclou.
 • Davant del requisit de disminució psicofísica que marca la Llei 10/1994 de Mossos d’Esquadra per passar a segona activitat, el Decret 246/2008 que la desenvolupa marca solucions diferents si dita disminució ha donat lloc a una incapacitat. Això suposa un greuge comparatiu i discriminació, doncs es donen solucions diferents a supòsits de fet idèntics.
 • Aquests funcionaris amb incapacitat permanent, des del dret a l’ocupació, el dret a la readaptació del lloc de treball i des del dret a la igualtat i no discriminació, tenen dret, com els altres a sol·licitar el passi a segona activitat, i que s’avaluï la seva capacitat en relació a aquests llocs i funcions, dins de l’àmbit de la seva capacitat i requeriments dels llocs i, en aquesta valoració, a més, tenen dret a ajustaments raonables que els permeti aquest acompliment, sense que en cap cas la declaració d’incapacitat sigui pressupost de la seva falta de capacitat per a aquest acompliment.
 • En aquest sentit, els Bombers de la Generalitat, que depenen del mateix departament que els Mossos d’Esquadra sí que tenen reconegut el passi a segona activitat en cas d’incapacitat total, no per a absoluta o gran invalidesa.
 • Els Mossos d’Esquadra que passin a segona activitat i que tenen garantit per llei mantenir la seva retribució, no necessàriament passaran a desenvolupar el seu lloc en el Cos de Mossos de conformitat amb l’art. 61.2, és a dir, poden passar a desenvolupar funcions no policials en altres cossos estant en segona activitat. Per això no s’entén, sinó és des d’una clara discriminació, que el Decret 246/2008 exclogui als mossos amb incapacitat permanent de la segona activitat per solament deixar l’opció de llocs de treball amb funcions no policials, quan això mateix ja es contempla en segona activitat.
 • Amb independència d’on es produeixi la segona activitat, és a dir no té per què ser policial, el mosso té dret a percebre íntegrament les seves retribucions d’origen amb l’article 61.2 de la Llei 10/1994. No obstant això, l’article 24 del Decret 246/2008 estableix diferències retributives entre Mossos que passin a segona activitat i Mossos amb incapacitat permanent que passin a llocs de treball no policials, als quals resta del salari la prestació per incapacitat ajustant la jornada al resultat (aquesta resta pot donar lloc a resultats diferents en salari i jornada per a un mateix lloc i nivell).
 • Aquest sistema retributiu per a incapacitats, en la mesura en que afecta a un col·lectiu de persones amb discapacitat identificada a través de la incapacitació, podem parlar de discriminació per motiu de discapacitat, ja que davant una situació anàloga (una disminució de la capacitat) hi ha un tracte menys favorable.
 • El Decret computa la pensió per incapacitat permanent com una part del salari, ja que serveix per determinar tant el seu sou com la seva jornada laboral. És a dir, el reglament no només innova la Llei 10/1994, sinó que estableix un sistema que modifica la naturalesa jurídica i sentit d’aquest tipus de prestacions, i que a més és restrictiu de drets.

Prou ja de tanta discriminació i rebuig als discapacitats del cos de mossos d’esquadra

Recentment explicavem que el Departament d’Interior continuava la seva lamentable política de discriminació de persones amb discapacitat en el cos de mossos d’esquadra amb un decret de segona activitat absolutament menyspreable i que volien consolidar legalment aquesta discriminació introduint un article 64 bis a la llei de mossos d’esquadra per expulsar del cos i baixar retribucions a certs graus de discapacitat.

Tal com s’explica a la memòria d’avaluació de l’impacte de dita modificació de la llei, inclosa en les motivacions jurídiques presentades al Parlament de Catalunya, l’objectiu pel Departament d’interior és: estalviar de moment mig milió d’euros amb persones amb discapacitat.

Amb el Decret 246/2008 també es preten precisament això: estalviar diners, i també a costa de l’exclusió, discriminació, desigualtat, restricció de drets, etc., de persones amb discapacitat.

És evident que és inexcusable la derogació d’aquest lamentable Decret i que és necessari un altre Decret de segona activitat adaptat a la Convenció de l’ONU dels drets de les persones amb discapacitat i a la resta de normativa actual. Cada dia que passa és un dia més que es discrimina. Ja n’hi ha prou.

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

3 Comments on Informe jurídic del CERMI sobre igualtat i no discriminació de les persones amb discapacitat en el Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra

 1. “Per les seves obre els coneixereu…”

  Uns, es limiten a control+C i control+V….

  I altres, treballen per als drets de les persones.

  Bravo a Ail-Med, a CERMI… i tots aquells que s’esforcen (per al bé d’ells i d’altres)!!!

  M'agrada

 2. El CERMI no és un organisme oficial. Tal i com expliquen a la seva pàgina web: “el CERMI es una Asociación, de ámbito estatal, creada el 9 de enero de 1997 al amparo de la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, posteriormente sustituida por Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,Abre en nueva ventana a la que el CERMI adaptó su normativa reguladora, y demás legislación aplicable, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 162.062 en virtud de resolución administrativa de 28 de febrero de 1997, que se rige por unos Estatutos sociales visados por el Ministerio del Interior en virtud de resolución administrativa de 24 de marzo de 1997”

  M'agrada

  • Estimat Sr. Soriano,

   1) El dia tres de maig de 2008 va entrar en vigor la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

   2) El Regne d’Espanya va ratificar el text de la Convenció i el seu Protocol Facultatiu el passat dia tres de desembre de 2007.

   3) De conformitat amb l’estipulat pel dret intern espanyol, les disposicions de la Convenció van passar a formar part del dret nacional a partir de l’entrada en vigor de l’instrument internacional.

   4) El CERMI ha participat molt estretament en tot el procés d’elaboració de la Convenció i ha recolzat significativament aquest gran avanç en matèria de drets humans de les persones amb discapacitat.

   5) L’article 33 de la Convenció sobre aplicació i seguiment nacional porta amb si l’establiment a escala nacional d’un mecanisme de seguiment independent de les institucions estatals.

   6) El Govern espanyol ha donat compliment a la primera part de l’article 33 a través del Reial decret 1468/2007, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1865/2004, de 6 de setembre, pel qual es regula el Consell Nacional de la Discapacitat, considerant a aquest Organisme com a INSTÀNCIA PÚBLICA OFICIAL DE SEGUIMENT DE LA CONVENCIÓ A ESPANYA.

   7) D’igual manera, el Govern d’Espanya ha procedit a donar compliment a les previsions de l’apartat 2 de l’article 33, en designar el dia 17 de setembre de 2009, per acord del Consell Nacional de la Discapacitat, a l’organisme independent privat de la societat civil per al seguiment de l’aplicació a Espanya, designació que ha recaigut en el CERMI.

   Aquesta DESIGNACIÓ OFICIAL del CERMI com a mecanisme independent de seguiment s’ha vist reforçada mitjançant l’aprovació del Reial decret 1276/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, la disposició addicional de la qual primera estableix:

   “Designació de mecanisme independent per promoure, protegir i supervisar a Espanya la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

   Sense perjudici de les funcions del Defensor del Poble com a Alt Comissionat per a la defensa dels drets humans, i a l’efecte del número 2 de l’article 33 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, es designa al Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), en tant que associació d’utilitat pública més representativa en l’àmbit estatal dels diferents tipus de discapacitat, com a mecanisme independent per promoure, protegir i supervisar l’aplicació a Espanya del citat Tractat internacional.”

   Gràcies per la seva opinió.

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: