Última hora

El terme “disminuït” desapareixerà de la Constitució Espanyola i serà substituït per “persones amb discapacitat”

El Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola, relatiu a la protecció i promoció dels drets de les persones amb discapacitat a Espanya.

Aquesta reforma suposa un pas endavant en la configuració de l’Estat social proclamat en la Constitució, centrat en l’apartat dedicat als principis rectors de la política social i econòmica, més concretament, en la protecció de les persones amb discapacitat. Amb això es persegueix intensificar la incidència d’aquests principis en la realitat social sobre la qual es projecten i avançar així en la protecció social d’aquells sectors de la població que més ho precisen.

La reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola s’ha realitzat a iniciativa del Govern a partir de la proposta de la Comissió per a les polítiques integrals de la discapacitat i ha comptat amb la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat, representat per CERMI. S’han inclòs en el nou text constitucional els aspectes que aquest col·lectiu considera fonamentals.

L’article 49 de la Constitució va ser un gran avanç en la protecció de les persones amb discapacitat. Va reconèixer constitucionalment al col·lectiu i va preveure un àmbit concret de protecció. No obstant això, el pas de quatre dècades ha fet envellir el text constitucional. A més, en aquest temps s’ha aprovat la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006, que ha suposat un punt d’inflexió en el reconeixement i protecció dels seus drets.

Amb aquesta reforma, l’article 49 de la Constitució Espanyola s’actualitza per a adaptar-lo a la Convenció de 2006 i es modifica íntegrament tant des del punt de vista del llenguatge com de la seva estructura i contingut.

En primer lloc, es modifica la terminologia que empra l’article per a referir-se ara al col·lectiu de les persones amb discapacitat. D’aquesta manera, s’actualitza el llenguatge d’una forma que reflecteix els propis valors de la Constitució i la dignitat inherent a aquest col·lectiu.

Es modifica la terminologia per referir-se a “persones amb discapacitat”.

En segon lloc, es reforma l’estructura de l’article en coherència amb la multiplicació dels enfocaments des dels quals s’aborda la discapacitat. Així, es divideix el precepte en quatre apartats, cadascun dels quals reflecteix una dimensió diferent de la protecció de les persones amb discapacitat.

En tercer lloc, es modifica el contingut de l’article, per a adaptar-lo a les concepcions actuals sobre la protecció de les persones amb discapacitat, que ja no es basen en la concepció mèdic-rehabilitadora que subjeu en la seva redacció original.

D’aquesta manera es posa l’èmfasi sobre els drets i deures dels quals són titulars les persones amb discapacitat, com a ciutadans lliures i iguals.

A més, es fixen els objectius que han d’orientar l’acció positiva dels poders públics com són la seva plena autonomia personal i la seva inclusió social, polítiques que hauran de respectar sempre la llibertat d’elecció i preferències de les persones amb discapacitat.

En la fixació d’aquestes polítiques, la reforma inclou expressament la participació de les seves organitzacions representatives, això és, de la societat civil articulada, en nom de que estiguin presidides pel diàleg civil i que aquestes organitzacions siguin consultades i cooperin activament en l’adopció de les polítiques públiques que els afectin.

La reforma inclou la participació de les organitzacions representatives de persones amb discapacitat i que siguin consultades i cooperin activament en l’adopció de les polítiques públiques que els afectin.

La situació d’especial vulnerabilitat de les dones i nenes amb discapacitat justifica clarament que el nou article 49 de la Constitució faci una al·lusió expressa a l’atenció específica de les seves necessitats.

Es recull, així mateix, l’especial protecció de les persones amb discapacitat, perquè rebin l’atenció especialitzada que requereixen i es trobin especialment emparades per al gaudi dels drets que la Constitució atorga a tota la ciutadania.

Finalment, i com a clàusula de tancament, es fa una referència a la protecció mínima que ofereixen els tractats internacionals ratificats per Espanya que vetllen pels drets de les persones amb discapacitat.

L’article 49 de la Constitució Espanyola queda redactat en els següents termes:

“Artículo 49”

  1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
  2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
  3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
  4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.”

La reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola entrarà en vigor el mateix dia de la publicació del seu text oficial en el «Boletín Oficial del Estado».

Ara l’únic que falta és que de veritat es compleixi en tots els seus termes la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Font: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210511.aspx#Presi_articulo

About AILMED (590 Articles)
L'Associació per la Integració Laboral - Mossos d'Esquadra amb Discapacitats (AILMED), defensa la integració laboral amb igualtat i sense discriminació dels mossos/es d'esquadra que tinguin una discapacitat sobrevinguda perquè puguin realitzar altres funcions dintre del cos o en altres llocs de l'administració.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: